651

Cebr

Cebr: Zorlama, zor kullanma. İrade ve ihtiyarın zıddı. 1-) Bir şeyi zapt etmek, tamir etmek, zorlamak, zor kullanarak (ikrah) ıslah