705

Cahil

Câhil: 1-) Eğitim ve öğrenim görmemiş. 2-) Belli bir konuda yeterli bilgisi olmayan. 3-) Genç, tecrübesiz, toy. 4-) Allah’ı unutmuş