Sütü az olan annelerin okuması için bir dua

Posted by

Sütü az olan annelerin sütünün yeterli olması için aşağıdaki dua bir kağıda yazılarak içme suyuna konur, bu sudan içmeye devam edilirse kısa zaman içinde bu sıkıntıdan kurtulunur.

“Yefalüllahü ma yeşaü ve yehkemü ma yürid. Ve cealna min beyni aydihim sedden ve min halfihim sedden fe eğşeynahüm fehüm la yübsırun. Ve la havle vela kuvvete illa billahilaliyyil azıym.”

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir