Surelerin fazilet ve esrarı (Kureyş suresi)

Posted by

Kureyş suresi :

Bismi’llâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm
1. Li iylafi kurayş
2. İylafihim rıhleteş şitai ves sayf
3. Felya’büdu rabbe hazelbeyt
4. Ellezı at’amehüm min cuıv ve amenehüm min havf

Kureyş suresi meali :
Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla
1, 2, 3, 4. Kureyş’i ısındırıp alıştırdığı; onları kışın (Yemen’e) ve yazın (Şam’a) yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için, Kureyş de, kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin (Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsin.

Kureyş suresi fazilet ve esrarı :
1-) Kötülerin şerrinden korunmak için 7 kere okunur.

Kureyş suresi hakkında :
1-) 106. suredir.
2-) Mekke’de inmiştir.
3-) 4 ayettir.
4-) Sure adını Kureyş’e İslam öncesi dönemde verilen bazı imtiyazlardan bahsettiği için bu adı almıştır. (Kureyş Hz. Muhammed’in (s.a.s.) mensup olduğu kabilenin adıdır.)
5-) Harf sayısı ; 73
6-) Kelime sayısı ; 17
7-) Mushaftaki sayfası ; 602
😎 Cüzü ; 30
9-) İniş sırası ; 29

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir