Sure adlarının anlamı

Posted by

Sure adlarının Türkçe anlamı:

1-) Abese : “Yüzünü ekşitti.”
2-) Adiyat : Nefes nefese koşanlar
3-) Ahkaf : Yer adı
4-) Ahzab : Hizipler, gruplar, kabileler
5-) A’la : Yüce, büyük, kutlu
6-) Alak : Embriyo, ilgi, pıhtı
7-) A’li İmran : İmran ailesi
😎 Ankebut : Dişi örümcek
9-) A’raf : Cennetle cehennem arası bölge
10-) Asr : Çağ, asır, zaman
11-) Bakara : İnek
12-) Beled: Belde, kent, bölge
13-) Beyyine: Kanıt, belge, aydınlık
14-) Büruc: Burçlar
15-) Câsiye: Çöken, oturan
16-) Cin: Cin, görünmeyen varlık
17-) Cuma: Cuma, toplanma, topluluk
18-) Duha: Kuşluk vakti
19-) Dühân: Duman, sis, pus
20-) En’am: Hayvanlar, davarlar
21-) Enbiya: Peygamberler
22-) Enfâl: Ganimetler, gelirler, vergiler
23-) Fâtır: Yaratan, varlığın ilkelerini koyan
24-) Fâtiha: Açılış, açan, özetleyen
25-) Fecr: Şafak vakti
26-) Felak: Tan yeri, yarılma, açılma
27-) Fetih: Fetih, açılış
28-) Fil: Fil
29-) Furkan: Işıkla karanlığı, doğruyla eğriyi ayıran
30-) Fussilet: Ayrıntılı yaptı
31-) Ğaşıye: Bürüyen, örten, kuşatan
32-) Hacc: Ziyaret
33-) Hadid: Demir
34-) Hâkka: Geleceği kuşkusuz olan şey
35-) Haşr: Haşir, toplama, diriltme
36-) Hicr: Bir topluluğun adı
37-) Hucurât: Hücreler
38-) Hûd: Hûd Peygamber
39-) Hümeze: Alaycılar, gıybetçiler
40-) İbrahim: Hz. İbrahim
41-) İhlâs: Samimiyet
42-) İnfıtâr: Açılma, yarılma, parçalanma
43-) İnsan (dehr): İnsan (zaman)
44-) İnşikak: Yarılma, ayrılma, kopma
45-) İnşirah: Gönül ferahlığı, iç açılması
46-) İsra: Gece yürüyüşü
47-) Kaaria: Şiddetle çarpan
48-) Kadir: Kadir Gecesi
49-) Kaf: “Kaf” harfi
50-) Kâfirun: Kafirler
51-) Kalem: Kalem
52-) Kamer: Ay
53-) Kasas: Peygamberlerin hayat hikayeleri
54-) Kehf: Mağara
55-) Kevser: Kevser havuzu, yoğun güzellik ve iyilik
56-) Kıyamet: Kıyamet
57-) Kureyş: Kureyş kabilesi
58-) Leyl: Gece
59-) Lokman: Hz. Lokman
60-) Mâide: Sofra
61-) Mâûn: Kamu hakkı, zekat, vergi
62-) Meâric: Miraçlar, yükselme noktaları
63-) Meryem: Hz. Meryem
64-) Muhammed: Hz. Muhammed
65-) Mutaffifûn: Ölçü ve tartıda hile yapanlar
66-) Mücâdele: Hakları için savaşan kadın
67-) Müddessir: Örtüsüne bürünen
68-) Mülk: Mülk , yönetim
69-) Mümın (Ğafir): Mümin, (Affeden)
70-) Mümınûn: Müminler
71-) Mürselat: Görevle gönderilenler
72-) Mümtehine: İmtihan eden
73-) Münafikûn: İkiyüzlüler
74-) Müzzemmil: Örtüsüne bürünen, köşesine çekilen
75-) Nahl: Balarısı
76.-) Nâs: İnsanlar
77-) Nasr: Yardım
78-) Naziât: Çekip koparanlar, yay çekenler
79-) Nebe: Haber
80-) Necm: Yıldız
81-) Neml: Karınca
82-) Nisa: Kadınlar
83-) Nûh: Hz. Nûh
84-) Nur: Işık
85-) Ra’d: Gök gürültüsü
86-) Rahman: Rahmeti bol olan
87-) Rum: Bizanslılar
88-) Sâd: “Sâd”harfi
89-) Saff: Saf tutmak
90-) Saffât: Saf bağlayanlar
91-) Sebe: Sebâ ülkesi
92-) Secde: Secde
93-) Şems: Güneş
94-) Şuara: Şairler
95-) Şûra: Şûra, toplu denetim
96-) Tâhâ: “Tı” ve “Ha” harfleri
97-) Tahrim: Haramlaştırma, yasaklama
98-) Talâk: Boşama, boşanma
99-) Târık: Târık yıldızı, tokmak gibi vuran
100-) Tebbet: “Eli kırıldı.”
101-) Teğabün: Aldatış ve aldanış
102-) Tekâsür: Mal ve evlat çokluğunda yarış
103-) Tekvir: Büküp dürme
104-) Tevbe: Tövbe
105-) Tin: İncir
106-) Tûr: Tûr dağı
107-) Vâkıa: Olan, ortaya çıkan
108-) Yâsin: “Ya” ve “Sin” harfleri
109-) Yûnus: Hz. Yûnus
110-) Yâsuf: Hz. Yûsuf
111-) Zâriyât: Tozutup savuranlar
112-) Zılzal: Zelzele
113-) Zühruf: Süs-Püs
114-) Zümer: Zümre

Not: Yeni Akit internetten alıntıdır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir