Sünnet

Posted by

Sünnet:
1-) Sünnet, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) devamlı olarak yaptığı ve bir mazeret olmaksızın terk etmediği şeydir. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) farz ve vacip olmayarak yaptığı ve bize emrettiği ibadetlerdir.
2-) (erkek çocukta) üreme organının ucundaki derinin çepeçevre kesilmesi.

Sünnet-i müekked ve gayr-i müekked olma küzere iki kısma ayrılmaktadır.

1-) Sünneti müekkede (Sünnet-i hüdâ): Peygamber efendimizin (s.a.v.) bunları devamlı yaptığı, nadiren terk etmiş olduğu farz ve vacib olmayan amelleridir. Örneğin; sabah, öğlen ve akşam namazların sünnetleri.
2-) Gayr-i Müekked Sünnet: Peygamber efendimizin (s.a.v.) çok defa eda edip, bazan terkettikleri sünnet. Örneğin; namaz kılarken uzun okuma, ikindi ve yatsı namazlarının ilk sünnetleri.
Sünnet ile ilgili hadisler:
1-) “Sünnetimden yüz çeviren benden değildir.” (Buhari, Nikah, 1; Müslim, Nikah, 5)
2-) “Benim halifelerim benden sonra gelip sünnetimi öğretendir.” (Heysemi, Zevaid, 1:126)
3-)  “Kim sünnetimle amel etmek, bir bidatı ortadan kaldırmak için benden bir hadis rivayet ederse o kimseye cennet vardır.” (Suyuti, Camiu’s-Sağir, H. No: 8363)
4-)  “Kim benim adıma yalan uydurursa veya benim bir sünnetimi reddederse cehennemde kalacağı yeri hazırlasın.” (Aliyyu’l-Muttaki, Kenz, 1:94)
5-) Abdullah b. Ömer (ra) “İlim üçtür: Şeriatı anlatan Allah’ın kitabı, Resulullah’ın sünneti ve kesin bilmediği hususlarda bilmiyorum demektir.” (Heysemi, Zevaid, 1:172)
6-) “Benden sonra ümmetim için en çok korktuğum şey Kuran’ı asıl manasından saptırarak hevasına göre tevil etmeleridir. Bir de Kuran’ı anlamada kendilerini başkalarından daha ehil görenlerdir. Zira onlar başkalarının ilminden faydalanmaz ve istişare etmezler.” (Heysemi, Zevaid, 1:187; Kenz, 10:187)
7-)  “Bir toplum bir bidat ihdas edince bir sünneti ortadan kaldırmış olurlar. Öyle ki her yeri bidalar kaplar da sünnetler ortadan kalkar.” (Müsned-i Ahmed, 4:105; Heysemi, Zevâid, 1:188)
😎 “Bidaların istilası zamanında kim sünnetime sarılırsa ona yüz şehidin sevabı vardır.” (Münzirî, Terğîb ve Terhîb, 1:41; Taberânî, Mecmeu’l-Kebîr, H. No:1394; Kenz, 1:100; Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, 7:282)
9-)  “Ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacak ve bunlardan ancak benim ve Sahabelerimin yolunda olanlar kurtulacaktır.” (Ebu Davud, Sünnet, 1; Tirmizi, İman, 18; Darimi, Siyer, 75; İbn-i Mâce, Fiten, 17)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir