Sıkıntılardan kurtulmak için okunacak dualar

Posted by

1-) “Allahümme farice’l-hemmi, kasife’l-gammi, mücibe da veti’l- mudtarrine rahmane’d-dünya ve’l-ahirati ve rahimehüma ente terhamüni ferham- ni birahmetin tügnini biha an rahmetin min sivake.”
Anlamı :
“Sıkıntıları gideren, kederleri kaldıran, zor durumda kalanların dualarına icabet eden, dünya ve ahretin rahman ve rahimi olan Allah’ım! Sen bana merhamet edersin, Senden başka kimsenin merhametine ihtiyaç bırakmayan bir merhametle bana merhamet et.”

2-) “Allahümme malike’l-mülki tu ti’l-mülke men tesaü ve tenziu’l- mülke mimmen tesaü ve tuizzü men tesaü ve tüzillü men tesaü biyedike’l-hayr, inneke ala külli sey’in kadir.Rahmane’d-dünya ve’l ahireti, tu’tihima men tesaü ve temneu minhüma men tesaü, irhamni rahmeten tugnini biha an rahmeti m in sivake”
Anlamı ;
“Ey mülkün sahibi Allah’ım! Mülkü istediğine verirsin, mülkü istediğinden çeker alırsın. istediğini aziz eder, istediğini hor edersin. Hayır senin elindedir. Senin her şeye gücün yeter. Ey dünyanın ve ahiretin rahmani, bu ikisini dilediğine verir, bu ikisini dilediğine vermezsin. Bana öyle bir merhamet et ki, başkasının merhametine ihtiyaç kalmasın.”

3-) “Allâhümme yâ Ganiyyü yâ hamîdü yâ mübdiü yâ muîdü yâ rahîmü yâ vedûd! Eğninî bihalâlike an harâmike bi–fazlike ammen sivâke”
Anlamı :
“Ey zengin olan, bütün hamdler kendisine ait olan, ey yoktan yaratan ve tekrar iade edecek olan, ey dostlarına çok acıyan ve çok seven Allah’ım! Beni helalinle perverde eyle, harama düşürme ve fazl u kereminle Senden başkasına muhtaç eyleme.”

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir