Sıkıntı basınca okunacak dua

Posted by

Sıkıntı basınca okunacak dua :
Camiussağirde rivayet edilen bir hadisi şerifde Resulü Ekrem Efendimiz (s.a.v.) gam, keder, ve sıkıntı basınca şöyle dua ederdi;

Dua :
“Hasbiyer’rabbü minel’ibadi, hasbiyel, Haliku minel’mahlûkıyn, Hasbiyer’rezzâku minel’merzûkıyn. Hasbiyellezi hüve hasbî: Hasbiyellâhü ve nimel’vekil. Hasbiyellâhü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbülarşil’azıym.”
Anlamı :
“Kullara karşı Rabbim bana kafidir. Yaratılmışlara karşı halik bana kafidir. Rızk yiyenlere karşı rızk veren bana yeter. Bana O kafidir ki, ancak O kafi. Bana Allah yeter, O ne güzel vekildir. Bana Allah kafidir. O’ndan başka ilah yoktur. O’na tevekkül ettim. O yüce arşın sahibidir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir