Şifa bulmak için

Posted by

Şifa bulmak için okunacak salavat:

Salavat:
“Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin tıbbil kulûbi ve devâihâ ve âfiyetil ebdâni ve şifâihâ ve nûril ebsâri ve dıyâihâ ve alâ âlihi ve sahbihî ve sellim.”

Anlamı:
“Allah’ım! kalplerin tabibi ve ilacı, bedenlerin afiyeti ve şifası, gözlerin nuru ve ziyası olan Efendimiz Muhammed (s.a.v.)’e rahmet et. Onun aline ve ashabına salat ve selam eyle.”

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir