Şiddetli sıkıntılı zamanda okunacak tesirli sıkıntı duası

Posted by

Şiddetli sıkıntılı zamanda okunacak tesirli sıkıntı duası
Arapça:
Resim 2
Okunuşu:
“İlâhî bi ehassı sıfâtike ve bi ‘izzi celâlike ve bi a’zami esmâike ve bi ‘ismeti enbiyâike ve bi nûri evliyâike ve bi demi şühedâike es’elüke ziyâdeten fi’l ‘ilm ve tevbeten kable’l mevt ve râhaten ‘inde’l mevt ve mağfireten ba’de’l mevt ve necâten mine’n-nâr ve duhûlen fi’l cenneh ve ‘âfiyeten fi’d-dünyâ ve’l âhirah bi rahmetike yâ erhame’r-râhimîn…İlâhî bi hakkı Huseyn ve ahîhi ve ceddihî ve ebîhi ve ümmihî ve benîhi hallısnî mimmâ ene fîh bi rahmetike yâ erhame’r-râhimîn…”
Anlamı:
“Allah’ım! En özel sıfatın hakkı için, celalinin yüceliği hakkı için, en büyük ismin (ism-i a’zam) hakkı için, peygamberlerinin masumiyeti hakkı için, velilerinin nuru hakkı için, şehitlerinin kanı hakkı için, bilgimi arttırmanı, ölmeden evvel tövbe nasip etmeni, kolaylıkla can verebilmeyi, öldükten sonra affına uğramayı, cehennemden kurtulmayı, cennete girebilmeyi, dünya ve ahiret rahatını, senden rahmetin hürmetine istiyorum…Ey merhametlilerin en merhametlisi! Allah’ım! Hüseyin, dedesi, kardeşi, babası, annesi ve çocukları hürmetine, beni içinde bulunduğum bu durumdan rahmetinle kurtar. Ey merhametlilerin en merhametlisi!”

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir