Şiddetli musibet anında okunacak dua

Posted by

Şiddetli musibet anında okunacak dua

“Allahüme ente rabbî, la ilahe illa ente aleyke tevekkeltü ve ente rabbü’l-arşi’l-azîmi. Meşeellahu kane, vema lem yeşe’lem yekün. La havle ve la kuvvete illa billahi’l-aliyyi’l-azîm, a’lemu ennellahe ala külli şey’in kadir ve ennellahe kad ehata bikülli şey’in ilma. Allahümme innî eûzü bike min şerri nefsî ve min şerri külli dabbetün ente ahizun binasiyetiha. İnne Rabbi ala sıratın müstakim.”
Anlamı :
“Allah’ım! Sen benim Rabbimsin! Senden başka ilah yoktur. Sana tevekkül ettim. Sen büyük arşın Rabbisin. Allah’ın dilediği olur; dilemediği olmaz. İbadetlere güç yetirmek ve kötülüklerden korunmak ancak yüce olan büyük Allah’ın kudret ve kuvveti iledir. Biliyorum ki, Allah her şeye kadirdir. Allah ilmi ile her şeyi kuşatmıştır. Allah’ım! Nefsimin kötülüğünden ve kudret elinle tuttuğun her canlının kötülüğünden Sana sığınırım. Benim Rabbim doğru yol üzeredir.”

إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء
Şüphesiz Rabbim duaları işitendir (İbrahim suresi 39. ayet)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir