Şeytandan korunma duası

Posted by

Şeytandan korunma duası

“Rabbenâ lâ tüzig kıilübenâ, ba’de iz hedeytenâ ve heblenâ min ledünke rahmeten inneke  entel  vehhâb. İlâhî  nercü  rahmeteke  ve nahşâ azâbeke. Allâhumm’ahfaz îmânenâ, mineşşeytânirracîmi  fî  cemîi  umrinâ  siyyemâ min selbihi vaktennezi bi bereketil  Kur’âni’l-Azîmi  ve  bilhürmeti  Resûlike’l-Kerîmi  bi  rahmetike  yâ Erhamerrâhimîn.  Allâhumme  yâ  veliyyel  İslâmi,  mütemessiken  bil  İslâmi  hattâ nelkâke.”
Anlamı :
“Ey Rabbimiz, Sen bizi doğru yola hidayet ettikten sonra kalplerimizi şek ve şüpheye meylettirme. Senin  indinden  yalnız  rahmet olan istikamet üzere olmamızı nasip et. Muhakkak Sen herkesin muratlarını vericisin. Allah’ım rahmetini umar ve azabından korkarız. Allah’ım, Kuran-ı Azim’in  bereketiyle  ve  Resul-i Ekrem’in hürmetiyle bizim imanımızı  ölüm  gelip  çatıncaya  kadar, bütün  ömrümüz  boyunca  lanetlenmiş şeytandan  muhafaza  eyle,  lütuf  ve  kereminle  ey  Erhamerrahimin.  Allah’ım,  ey İslam’ın koruyucusu, Sana kavuşuncaya kadar bizi İslam’dan ayırma.”

إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء
Şüphesiz Rabbim duaları işitendir (İbrahim suresi 39. ayet)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir