Şeytan taşlama nedir

Posted by

Şeytan taşlama nedir?
Hac ibadetinin vaciplerinden olan “şeytan taşlama”. Hz. İbrahim’in şeytanı kovmak amacıyla ona taş atmasını sembolize eder.”Hacca ilişkin görevlerinizi benden öğreniniz!” (Nesâî, Menâsik, 220) buyuran Allah Resulü’de, bu görevi bizzat yapmış ve bizlere öğretmiştir. Hacı, şeytan taşlarken, hem Hz. İbrahim’in, hem de Hz. Peygamberin sünnetini yerine getirir.
Şeytan taşlama, ömür boyunca şeytana karşı verilen mücadeleyi de sembolize eder. Hacı her bir taşı, aslında nefsine, şehvetine, içindeki kötülüklere ve şeytana karşı fırlatır. Kulluğunun önünde engel olan her ne var ise aslında onu taşlar: Gurur, kibir, mal, mülk, makam, mevki, rütbe, şan, şöhret, benlik, gençlik, güzellik…
Hacı, bu vecibeyi yerine getirdikten sonra artık şeytana karşı sürekli tayakkuz halinde olmalı, onunla mücadele etmelidir. Öteden beri namazlarında ve günlük hayatında tekrarladığı “taşlanmış şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım!” anlamındaki “Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm” sözünü sadece diliyle değil, bütünazalarıile yerine getirmelidir.
Alıntıdır: Diyanet takvimi 13,08,2019

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir