Şevval ayı

Posted by

Şevval ayı:
Hac aylarının ilkidir. Bayram günlerinde salevât-ı şerifeler okumalıdır.
Altı gün orucu:
Bu ay içinde 6 gün nafile oruç tutulur. Şevval’in 12’si ile 17’si arasında tutulduğunda eyyâm-ı biyz de oruçlu geçirilmiş olacağından çok büyük sevabı vardır.
Efendimiz (s.a.v.)’in bizlere olan emir ve vasiyetlerinden biri de Ramazan orucundan sonra, Şevval ayında altı gün oruç tutmamız hakkındadır.
Bu altı günlük oruç onarım gibidir.
Şöyle ki: Ramazan ayında farz olan oruçlar sırasında, bizlerden çıkan hata ve kusurların, terbiye ve edebimiz de ki bozuk yönlerin, farz ve sünnet namazlarındaki aksaklıkların, yani eksik veya fazla rüku ve secdelerin secdei sehivle tashih edilip noksanlığı doldurulduğu gibi, altı günlük oruç da eksik ve bozuk ibadetlerimizin doldurulmasına yarayan birer tamir ve telafi aracıdır. “Her kim Ramazan orucunu tutar ve altı gün de Şevval’den ilave ederse, bütün seneyi oruçlu geçirmiş gibi olur.” (Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, İbn-i Mâce)
“Ramazan bayramından sonra altı gün oruç tutan bir kimse, bir seneyi oruç tutmuş gibi olur. Kişi bir iyilikte bulunursa, kendisine bunun on katı verilir.” buyrulmuştur. (İbn-i Mâce ve Nesâî)
Taberânî’nin rivâyetinde şu ziyâde vardır:
Resulullah (s.a.v.) böyle deyince Ebû Eyyûb (r.a.)’ün Efendimize: “Ey Allah’ın Resulü! Tutulacak bir günlük oruç on güne karşı mıdır?” sorusuna (s.a.v.) Efendimiz “Evet” buyurmuşlardır. Hafız Münziri, Taberânî’nin ravilerinin sahih olduğunu kaydetmişlerdir.
Altı günlük oruç bayramdan sonra arka arkaya tutulabileceği gibi bütün Şevval ayına dağıtılarak da tutulabilir. Lakin pazartesi ve perşembe günleri tutulursa daha makbul olur. Zira Âişe (r.a.) validemiz: “Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz pazartesi ve perşembe günlerinde oruçlu olmaya çalışırdı.” buyurdular. “Her ayda üç gün oruç tutmak, bütün hayatını oruçlu geçirmek gibidir.” (Buhârî ve Müslim)
Ebû Ubeyde (r.a.), Resulullah (s.a.v.)’tan şöyle işittiğini söylemiştir: “Oruç, insan için bir kalkandır. İnsan onu delmedikçe…” (Nesâî, İbn Mâce, Hâkim, Terğîb)
6 gün orucuna nasıl niyet edilir?:
Bildirilen günlerde nafile oruç tutarken kazaya da niyet etmeli. yani ilk kazaya kalan Ramazan orucumu tutmaya, niyet ettim Allah rızası için Şevval orucunu tutmaya) denmelidir. Kaza orucumuz olmasa bile, böyle niyet etmenin hiç bir mahzuru yoktur. Kazamız yoksa bile zaten nafile olur. Mübarek günlerde, oruç tutarken her zaman kazaya da niyet edilmeli.

Şevval ayında yapılacak ibadetler:
Enes bin Malik (r.a.)’dan rivayet olunan hadisi şerifte: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdular “Kim Şevval ayında ister gece ister gündüz olsun, Her rekatta 1 Fatiha 15 ihlası şerif okuyup sekiz rekat namaz kılarsa;
Namazdan sonra
70 Salavatı şerife
70 Tesbih duası ( Sübhanallahi velhamdülillahi velâ ilâhe illallahu vallahu ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billahil- aliyyilaziim) okursa; beni hak Peygamber olarak gönderen Hz. Allah’a yemin ederim ki; herhangi bir kul bu namazı tarif ettiğim gibi kılarsa muhakkak Allahü Teala o kimsenin kalbine ilim ve hikmet pınarları akıtır. O hikmetlerle dilini konuşturur, O kişiye dünyanın derdini gösterdiğinde devasını da gösterir. Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allah’a yemin olsun ki; kim bu namazı vasf ettiğim gibi kılarsa, bu kılmış olduğu namazın en son secdesinden başını kaldırmadan mağfiret olur. O kişi, O yıl içerisinde vefat ederse, affa uğramış ve şehit olarak ölür. Eğer o kişi bu namazı seferde kılarsa varacağı yere kolaylıkla varır. Oradaki maksadına erer. Eğer o kişi borçlu ise, Allahü Teala onun borcunu eda ettirir. Eğer o kişi ihtiyaç sahibi ise, Allahü Teala onun ihtiyacını giderir. Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allah’a yemin olsun ki; herhangi bir kimse bu namazı kılarsa, Allahu Teala bu namaz içinde okuduğu ayetteki her bir harf karşılığında ona Cennette mahrefe verir.”

Bu şevval ayında kılınması tavsiye edilen uteka (azatlılar) namazı:
Bu namazı şevval ayında ister her gün isterseniz haftada 1 isterseniz 1 defa kılın.
Niyet: Niyet ettim senin rızan için şevval ayındaki uteka namazını kılmaya. Veya daha kısası “niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya”
şevval ayı namazı olarak da bilinir. şevval ayında kılınan 8 rekatlık kolay bir namazdır. Her rekatta 1 fatiha, 15 ihlas suresi okuyup namazdan sonra
70 Kere: Subhanallâh.
70 Kere: “Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim” okunur.

Şevval Ayı İle İlgili Hadis-i Şerifler:
“Bir kimse Ramazan-ı Şerif ayını oruçlu olarak geçirip arkasından Şevval ayında da altı gün oruç tutarsa, bütün seneyi oruçlu geçirmiş gibi olur.”[Müslim, Sıyam:204; Ebu Davud, Sıyam:58; Tirmizi, Savm:52; İbn-i Mace, Sıyam:33; Ahmed b. Hanbel:3/308, 324, 344, 5/417, 419; Darimi, Savm:44]
“Allahü Teala (c.c.) bir iyiliğe karşılık on mislini vermiştir. Buna göre Ramazan-ı Şerif ayı orucu on aya, Ramazan-ı Şerif’ten sonra tutulan altı gün oruç ise iki aya mukabildir ki, böylece bir sene oruç tutulmuş olur.”[Nesei; İbn-i Huzeyme, Sahih]

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir