Sevilen biri olmak için okunacak dua

Posted by

Kendini sevdirmek için okunacak dua:
Günde 10 kere okunur
Okunuşu:
“Allahümme sehhır li ve meyyil li ve eczib li gulübe ıbadıke ecmeıyne minel insi vel cinni ve eczib li havatırahüm bil mehabbetid daimetil gaimeti aled devami bid devamil leyli ven nehari ve ente mugallibül gulübi vel ebsari ya azizü ya ğaffaru ya celilü ya cebbaru ya müînü ya settar Ünsurni nasran azizan veftah li fethan mübinen vahzül ehdei(a?dâî) hızlanen kebiran fedemmernahü tedmira birahmetike ya erhame?r-rahımine ve selemün alel mürseliyn. Vel hamdü lillahi rabbil alemin.”
Anlamı:
Allah’ım! İnsanlardan ve cinlerden bütün kullarının kalplerini bana musahhar et, onları bana meylettir, bana yönlendir. Onların duygularını -gece-gündüz devam ettiği sürece devam eden- sürekli bir sevgiyle bana celp et / yönelt. Kalpleri ve gözleri evirip çeviren sensin. Ey izzetli Aziz, bağışlayıcı Gaffar, mehabet sahibi Celil, her şeyin üstesinden gelen / kırık kalpleri onaran Cebbar, kullarına yardım eden Muin, kusurları örten Settar! Ne olur, bana güçlüce yardım et, bana açık bir zafer ver, düşmanlarımı büyük bir yenilgiyle perişan et, Onları “Biz onları yerle bir ettik” (ayetinde buyurduğun gibi yap)! Bütün bunları o sonsuz rahmetinle gerçekleştir, ey merhametlilerin en merhametlisi! Allah’ın elçilerine selam olsun, Rabbu’l-âlemin olan Allah’a hamdü senalar olsun.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir