Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim

Posted by

Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim ayetinin sırrı ve faziletleri

Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim: سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَّبٍّ رَّحِيمٍ

Ebced değeri: 818

Yasin suresinin 58. ayetidir. 16 harf ve dört kelimeden meydana gelmiştir. 16 harfin 7 si 1 kez, 9 u ise tekrarlanmıştır.
Bir kez geçen harfler: Sin, Kaf, Vav, Nun, Be, Ha ve Ye.
Tekrar edilen harfler: Elif, Lam, Ra, ve Mim.
Neye tekabül eder:
1-) Bir kez geçen harfler yedi gezegene, tekrar edilen harfler dokuz feleğe bağlıdır.
2-) Ayette 6 adet nokta vardır Bunlardan üçü yukarıda (Kaf, Nun n K) üçü ise aşağıdadır (Be, Ye, p)
3-) Kaf harfindeki iki nokta: Ateş ile havaya,
4-) Ye harfindeki iki nokta: Toprak ile suya,
5-) Nun harfindeki nokta: Güneşe,
6-) be harfindeki nokta Aya bağlıdır.
Bu ayetin harflerinde dört ana sır mevcuttur (Beş ateş, dört toprak, iki hava ve beş su harfi vardır)

Yasin suresini baştan başlayıp, bu ayete gelindiğinde ayet 818 kere okunduktan sonra sureyi okumaya devam edilerek bitirilirse, beklenen fayda hızlanmış olur.

Fazileti:
1-) Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim ayeti Yasin suresinin kalbidir. [Yasin suresini 1 kere okuyana 10 hatim sevabı olduğuna göre (Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim ayetini bir defa okuyana 10 hatim sevabı verilir)]
2-) Devamlı okunması halinde
– İnsanın Allah’ın izniyle her kötülükten korunmasına vesile olur.
– Ruhun tesliminin imanla olmasına sebep olur.
– Dünyanın emrine girmesine vesile olur.
– Hatim sevabı alınmasına vesile olur.
– Cennet diyarında okuyan için köşk yapılmasında vesile olur.
– Hurilerle zevceliğe vesile olur.
– Okuyan insanın hatip olmasına vesile olur.
– Okuyan hastanın şifa bulmasına vesile olur.
– Okuyanın cehennemden kurtulmasına vesile olur.
– Okuyanın cennet hayatına hazırlanmasına yardımcı olur ce yaşarken de cennet hayatı yaşamasına vesile olur.
– Okuyan insanın dostlarının hıfzı himmetine vesile olur.
– Okuyana Rabbin sevabının rahmeti kadar sonsuzdur.
– Okuyan insanın ruhunun doymasına ve huzurlu olmasına vesile olur.
– Okuyan insanın sıkıntılarının yok olmasına vesile olur.
– Okuyan insanın sırrı eşyaya vakıf olmasına vesile olur.
– Okuyan insanın cennet ehli olmasına vesile olur.
– Okuyan insan cennetin her kapısından çağrılacaktır.
– Okuyan her insan Esmaül Hüsnanın sırlarına vakıf olmasına vesile olur.
– Okuyan her insan için cennette bir ağaç dikilmesine vesile olur.
– Yemek yerken okuyanın yemeği cennet yemeği olur.
– Okuyan insan kamil olma hasletine kavuşur.
– Okuyan insanın sahibi ilimi edep olmasına vesile olur.
– Devamlı okuyana Allah-ü teala selam verir.

Hangi hastalıklara veya nelere fayda sağlar:
1-) Her türlü dilek için:
Yasin suresini okurken 58 ayete gelindiğinde, ayet 8l8 defa tekrar edilir her 18 tekrarda ve her 100 tekrarda bir defa aşağıdaki dua okunursa meşru olan dilekler kabul olur. Tekrarlar ve dua bittikten sonra sure okunarak bitirilir.
Okunacak dua:
“Allahümme yâ semial münâcâti ve yâ mücîbed da’vâti ve yâ kâdiyel hâcâti ve yâ nûrül ardı ves semâvâti eselüke en tücîbe da’vetî ve takdî hâcetî fe inneke entes samedil vâhidil ehadilem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehü küfüven ehad. Ve en tüsallî alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin halkıke ve alâ âlihi ve sahbihi ecmain. Bi rahmetike yâ erhamerrâhimîn.

2-) Maddi, manevi, ruhi ve sari hastalıklara karşı:
Tam bir itikat ile sabaha karşı abdestli olarak ve kıbleye müteveccihen oturarak “Selamün Kavlen min Rabbin Rahim” ayetini okuduktan sonra Cenabı Hakk’tan muradını dua ve istirham ederse bi inzillah duası kabul olunur

3-) Hayırlı işte kullanmak için birinden yardım almak için:
Hayırlı işlerde kullanmak gayesiyle birinden yardım talep etmek için 786 kere besmele ve 613 kerede “Selamün Kavlen min Rabbin Rahim”ayeti okunursa o kişinin gönlü kazanılır ve o kişi istenilen yardımı yapar.

4-) Sevdiğine kavuşmak en kısa sürede bir araya gelmek için:
Cuma günü sabaha karşı 1479 kere “Selamün Kavlen min Rabbin Rahim” dedikten sonra kuşluk vakti 2 rekat Allah rızası için namaz kılınır.
Ardından;
1001 kere “Yâ Vedûd”,
1001 kere Ali İmran suresinin 9. ayeti “Rabbenâ inneke câmi’u n’nâsi li-yavmin lâ raybe fîhi innallâhe lâyuhlifu-l-mî’âd” okuduktan sonra niyet söylenir.

5-) Felçli hasta için:
Felçli veya ruhani bir hastalığı olan için, 7 gün veya daha fazla süre ile bir bardak suya 818 kere “Selamün Kavlen min Rabbin Rahim” okuyup nefes edildikten sonra bu su hastaya içirilirse Allah’ın izni ile hasta iyileşir

6-Rızkın artması için
Rızkı dar ve karı az olan abdest aldıktan sonra iki rekat hacet namazı kılar, ardından kıbleye karşı oturarak 3 İhlas ve 1 Fatiha suresini okuduktan sonra Yasin suresini okumaya başlar “Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim” ayetine geldiği zaman 21 defa tekrar ettikten sonra Yasin suresini okumaya devam ederek bitirir. Yasin suresi bittikten sonra da aşağıdaki duayı okursa Rızkı bollaşır karı ve kısmeti artar.
Dua:
Allâhümme innî eselüke bi haggı hâzihis sûretiş şerîfeti ve bi hakkı Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim . En terzugnî rizgan halalen dayyiben allâhümme innî eûzü bike min şiddetil fakri ve bilâid deyne allâhümme alnî mineş şâkirîyn.

7-) Bu ayeti Kerimeyi (Selamün kavlen min Rabbin rahim) okumaya devam eden her türlü maddi ve manevi, ruhani ve sari hastalıklardan korunur. Utanacağı sıkılacağı bir hale düşmez.

😎 Muradın gerçekleşmesi için
Selamün kavlen min Rabbin rahim ayetini 818 kere ardından 130 defa salavat-ı şerife ve 3 defa Fatiha suresi okunduktan sonra Ey Rabbim diye başlayan duada bulunan dilek dileyenin muradı gerçekleşir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir