Seferi iken kılınmayan namazların kazası nasıl yapılır?

Posted by

Seferi iken kılınmayan namazların kazası nasıl yapılır?

Namazlar, vaktinde kılındığında nasıl kılınması gerekiyor idiyse aynı şekilde kaza edilir. Buna göre yolculuk halinde kazaya kalan dört rekatlı namazlar, ister yolculuk halinde, ister yolculuk sona erdikten sonra kaza edilsin, ikişer rekat olarak kaza edilir. Aynı şekilde yolculuk hali dışında kazaya kalan bir namaz, yolculuk sırasında kaza edilmek istendiğinde dört rekat olarak kılınır (Merğînânî, el-Hidâye, II, 106-107). Şafiîlere göre ise seferde kılınmamış bir namaz ikamet halinde dört rekat olarak kaza edilir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 396).

Not: Alıntıdır (Diyanet takvimi 11.10.2020)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir