Secavend

Posted by

Secâvend:
1-) Kur’andaki ayetlerin neresinde durulmak, nerelerde durulmadan geçilmek lazım geldiğini belirten işaretler.
2-) Tilavet sırasında mana açısından vakfetmenin gerekli veya isabetsiz olduğu yerleri belirtmek üzere konan işaretlere verilen isim.
=========
Sefer Der Vatan:
1-) Kelime manası; herhangi bir şahsın, bir beldeden, başka bir beldeye gitmesi
2-) tasavvuf (1); Salikin kendini yetiştirecek bir mürşit araması.
tasavvuf (2); Salik bir mürşide intisap ettikten sonra, mürşidinin emirleri doğrultusunda zahiren ve batınen Allah-u Zülcelâl’e yönelmesi, hicret etmesi.
3-) Nakşibendiyye yolunun on bir temel esâsından biri.
=========
Sefâhet:
1-) Zevk ve eğlenceye ve yasak şeylere düşkünlük.
2-) Hazz-ı nefs için masraf etmek.
3-) Akıl azlığı.
=========
Sehv:
1-) Hata, yanlış, yanılma.
2-) Kasten yapılmayan, yanılmaktan doğan yanlış, hata.

Sehv ile ilgili kelimeler:
Sehven: Yanlışlıkla, hata ile.
Sehviyat: Kasıt eseri olmadan yanılmaktan dolayı yapılan yanlışlıklar, yanılmalar, hatalar.
Sehv etmek: Hata etmek, yanlışlık yapmak.
Sehv-i kalem: Yanlışlıkla yazma.
Sehv-i mürettib: Mürettip yanlışı.
Sehv-i sarih: Pek açık yanlış.
Sehv-i tertib: Tertip, dizme yanlışı.
Hakk-i sehv: Yanlışı kazıma.
Secde-i sehv (sev secdesi): Yanılma secdesi.
Hesap sehvi: Hesap yanlışlığı.
=========
Sekr:
1-) Şuursuzluk, kendinde olmama hali.
2-) Tasavvufta; manevi sarhoşluk.
3-) Kendinden geçme hali, sarhoşluk, esrime.
4-) İnsanın yediği ya da içtiği şeylerin tesiriyle meydana gelen neşe halinin akla üstün gelmesinden doğan gaflet durumu.

Sekr ile ilgili kelime:
Sekr-âlûd (-âver): Sarhoş eden, sarhoşluk veren.
Sekran: Sarhoş, mest olan adam.
Sekr-âver: Sarhoş eden, sarhoşluk veren, baş döndüren.
Ehl-i sekr:
1-) Aklı ile hareket edemeyip hissi ve zevki ile hareket eden, sarhoş.
2-) tasavvuf; İlahi bir tecelli ile istiğrak halinde olanın kendinden geçmesi hali.
Hadd-i sekr: fıkıh; Şarap haricindeki diğer içkilerin bil’ihtiyar içilmesinden hasıl olan sarhoşluğun icap ettirdiği ceza.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir