Savaşta Allah’ın yardımını istemek için

Posted by

Savaşta Allah’ın yardımını istemek için okunacak dua
“Allâhumme ente ‘adudî ve ente nasîrî. Bike ehûlu ve bike esûlu ve bike ukâtil.”
Anlamı :
“Allah’ım! Sen kuvvetimi verensin ve yardımcım da ancak Sensin. Ancak Senin için savaşa gidiyorum; ancak Senin için saldırırım ve Senin yardımınla savaşırım.
(Nevevî, el-Ezkâr: 188)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir