Salavatı Teslimat

Posted by

Salavatı Teslimat :
Meşru her isteğin Allah tarafından kabul edilmesi için salavat

Okunuşu :
Essalâmü aleyke yâ imâmel haremeyn,
Essalâmü aleyke yâ imâmel hâfikeyn,
Essalâmü aleyke yâ Resûlessakaleyn,
Essalâmü aleyke yâ men filkevneyn ve şefîi men fiddêrayn,
Essalâmü aleyke yâ sâhibel kıbleteyn,
Essalâmü aleyke yâ nûral meşrikayn ve ziyâel mağribeyn,
Essalâmü aleyke yâ ceddessibtayni el Hasani vel Hüseyni,
Aleyke ve alâ itretike ve isretike ve evlâdike vehfâdike ve ezvâcike ve efvâcike ve hulefâike ve hulesâike ve eshâbike ve ehzâbike ve etbâike ve eşyâike
Selâmullâhi vel melâiketihi vennâsi ecmaîne ilâ yevmeddîn,
velhamdüllahi rabbil âlemîn

Anlamı :
Allahü Teâlâ’nın selamı sana olsun.
Ey Müşrik ve kafirlere yasak iki mukaddes Harem olan Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere’nin İmamı.
Allahü Teâlâ’nın selamı sana olsun.
Ey iki ufkun, doğu ve batının imamı.
Allahü Teâlâ’nın selamı sana olsun.
Ey insanların ve cinlerin Resûlu.
Allahü Teâlâ’nın selamı sana olsun.
Ey iki alemdekilerin, dünya ve ahirette şefaatçisi.
Allahü Teâlâ’nın selamı sana olsun.
Ey iki kıblenin sahibi.
Allahü Teâlâ’nın selamı sana olsun.
Ey iki doğunun nuru, iki batının ışığı.
Allahü Teâlâ’nın selamı sana olsun.
Ey iki torunun, Hasan ve Hüseyin’in ceddi.
Allahü Teâlâ’nın, meleklerinin, bütün insanların selamı kıyamete kadar sana, ehli beytine, yolunu yürütenlere, çocuklarına, torunlarına, eşlerin annelerimize, cemaatine, halifelerine, önde giden halislerine, sahabelerine, fırka-i naciye yolunda gidenlere, onları takip edenlere ve seninle ilgili herşeye olsun!
Hamd, Alemlerin Rabbi Allahü Teâlâ’ya mahsustur ve O’na olsun!

Fazileti :
Meşru dilek ve isteği olan kimse 7 gün ve 7 gece, her namazdan sonra 11 kere salavat verip, ayrıca bu salavatı Şerifeyi 7 kere okursa inşallah Allah’u teala, isteği kabul olur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir