Salavatı Tac

Posted by

salavat-i-tac
Tac salatı :

Bismillâhir rahmânir rahîm.
Allahümme salli alâ Seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin sâhibid Tâci vel-miğrâci vel-burâkı ve’l-alem. Dâfi `il-belâa’i vel-vebâa’i vel-kahti vel-Merazi vel-elem. İsmühü maktûbüm merfu um meşfu um menkûşün fil levhi vel-Kalem. Seyyidil arabi vel-acem. Cismühu mukaddesum Mu attarum mütaherum münevverun fil-Beyti vel-haram. Şemsid duhâ bedrid Dücâ sadril ulâ nuril Hüdâ kehfil verâ misbâhiz zulem. Cemîliş şiyemi Şefî ıl-Umem. Sâhibil cûdil-kerem. Vallâhü âsımühü. Ve Cibrîlü hâdimüh. Vel-burâku merkebühü. Vel-miğrâcü seferuhü Ve sidratül-Müntehâ mekamüh. Ve Kâbe gavseyni matlübühü. Vel-matlûbü maksûdühü Vel-maksûdü mevcûdüh. Seyyidil mürselîn. Hâtemin nebiyyîne şefi ıl müznibîn. Enîsil garîbîne rahmetil lil âlemîn. Râhatil aşikîn. Murâdil müştâkîn. Şemsil ârıfîn. Sirâcis sâlikiin. Misbâhil mukarrebin. Mühibbil fukarâai vel-mesâkiin. Seyyidis sekaleyn nebiyyil harameyn. İmâmil kıbleteyn.Vesiyletina fid dâreyn. Sâhibi Kâbe gavseyni mahbûbi rabbil meşrikayni vel-mağribeyni Ceddil Hasani vel-Hüseyini Mevlânâ ve mevlâs sekaleyni Ebîl Kâsimi Muhammed’in ibni Abdillah nûrim min nûrillahi yâ eyyühel müştâkûne bi nûri cemâlihî Sallû aleyhi ve âlihî ve ashâbihî ve sellimû Teslîmâ.

Tac salavatının faydaları :
1-) cuma yatsıdan sonra 70 defa okunursa Efendimiz (s.a.v )’i rüyasında görür.Bunu 11 gece yapmalı
2-) Rızkların da kolaylık ve bereket görürler.
3-) Belalardan ve sıkıntılardan kurtulurlar.
4-) Felaketler, salgın hastalıklar, kuraklık, hastalık ve korkularından kurtulur.
5-) Düzenli olarak ezberden okunursa rızk artar.
6-) Büyü ve cinlerin kötülüğünden korunur.
7-) Kalbi Temizlemek İçin sabah, ikindi ve yatsıdan sonra 7 kez okursa Cinlerden ve büyüden kurtulur. Şeytanı kovar. Güvende olmak için 11 defa okunur.
😎 Düşman ve haset ten, baskıcı yöneticiden, kıskançlıktan güvende olur.
9-) Üzüntü ve kederden kurtulmak için 40 gün 41 defa okunur.
10-) Ruhun kutsallığı ve zalimden düşmandan kurtulmak için her gün günde 3 defa sabah, ikindi ve yatsıdan sonra 7 kez okunur.
11-) Yoksulluktan ve sefaletten kurtulmak için 40 gün boyunca 41 defa sabah namazdan sonra ezberden okunur.
12-) Bolluk ve bereket için, ekonomik durumun düzeltmek ve borçlardan kurtulmak isteyen kişi bu sabah namazdan sonra veya teheccüd vakti 7 defa okunur.
13-) Mutlu huzurlu ve varlıklı bir hayatı olacaktır.
14-) Ruhsal durumunun güçlenmesi için 3 yıllık dönem için 100 defa okunur.
15-) Hacet ve dilekler için gece yarısı 40 defa okunur.
16-) Çocuk sahibi olmak için 21 gün 7 defa okunur
17-) Cennete gitmek ve yükseliş için mübarek kadir gecesinde okunur. Recep ayında da bu salavat okunur.

Bu salavatı şerife okumak için ön koşullar :
1-) Ezberden okumak
2-) Temiz olmak hem bedenen hem de elbiseler temiz olmalı üzerinde leke olmayacak güzel koku sürmeli (Kirlilik dönemde ara verilir)
3-) Okuma yapılan oda temiz olacak
4-) Abdestli ve kıbleye dönük olmak

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir