Sakal duası

Posted by

Sakal bırakan kimsenin ya da bir başkasının “dua yapması gerekir” diye bir kural yoktur. Önemli olan sakalın bırakılmasıdır ve bu sünnete uygun bir hayat tarzı yaşamaktır. Sakal bırakınca dua okumanın / okutmanın bir sakıncası olmaz. Kişi dilerse okur veya okutur. Okutmazsa da “Niçin sakal duası yaptırmadın?” diye tenkit edilmez.

Ayrıca dua etmenin de bir sakıncası olmaz. Zira sakal bırakmak sünnettir; sünnetin işlenmesine hayır dua ile başlamaktan daha uyugn ne olabilir?

Sakal duası :
Eûzü billahi mineş-şeytanir-racim.
Bismillâhir- Rahmânir- Rahim.
Elhamdü Iillâhi Rabbil-âlemin. Vessalâtü ves-selâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihî ecmaîyn.
Anlamı :
Ey kainatın yegane sahibi hakikisi olan Ulu Allah. Yâ Hannânü yâ Mennân! Cümlemize Mededü inayet ve lütfü hidayet ihsan eyleyip tevfikatı Subhanisine mazhar eyleye.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir