Sabah dükkan açarken okunacak dua

Posted by

Sabah dükkan açarken (Peygamber Efendimizin (s.a.v.) tavsiye ettiği dua) okunacak dua.

“Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerike lehü lehül mülkü ve lehül hamdü yühyi ve yümitü ve hüve hayyün la yemütü bi yedihil hayru ve hüve ala külli şey’in kadir.”

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir