Rüsum

Posted by

Rüsûm:
1-) Resimler, şekiller.
2-) Âdetler.
3-) Vergiler, gümrükler, gümrük vergisi.

Rüsûm ile ilgili kelimeler:
Reddi rüsum: Vergiden geri verme, vergiyi geri verme.
Rüsûm-ı cülûsiyye: târih; Osmanlı Devleti’nde tımar, zeâmet ve vazîfe sâhiplerinden cülûs dolayısıyle alınan vergi.
Rüsûm-ı müctemia: târih; Rakı, şarap vb. içkilerden âmediye, zecriye, reftiye gibi çeşitli isimlerle tahsil edilen vergilerin birleştirilerek alınması şekline verilen isim.
Rüsûm-ı örfiyye: târih; Devletin şer’î hükümler dışında örfe dayanarak aldığı, tekâlif ve avârız adı altında toplanan çeşitli vergiler.
Rüsûm-ı sitte: târih; Devlet borcu karşılığı olarak düyûnıumûmiye idâresine ödenen damga, müskirat, balık avı, tuz, tütün ve ipekten alınan vergilerden ibâret altı vergi.
Rüsûm-ı sitte idâresi: târih; Devlet borçları karşılığı olarak verilen gelirleri yöneten ve sonradan düyûnıumûmiye adını alan kurum.
Rüsûm-ı şer’iyye: târih; İslâm hukūkuna göre yönetilen devletlerin şer’an almaya hakkı bulunan zekât, öşür ve haraç vergileri.
Rüsûmî:
1-) Vergiyle ilgili.
2-) Resmîlik ve resmiyete dâir, protokolle ilgili.
Rüsûmat:
1-) Vergiler, resimler.
2-) Eskiden gümrük idâresine verilen isim.
Ulema-i rüsûm: Resmî, merasim âlimleri. Kendileri resmen âlim bilinen fakat hakiki âlim olmayan kimseler.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir