Rızkın gelmesi, bereketli olmasını sağlayan ibadetler

Posted by

Rızkın gelmesini ve bereketini sağlayan ameller
1-) Kuran’ı Kerim okumak:
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu konuda şöyle buyuruyor; “Evinizde Kuran’ı Kerim’i çokça okuyun. Kendisinde Kuran okunmayan evin hayır ve bereketi azalır, şerri çoğalır. Bedbahtlığından o ev içindekilere dar gelmeye başlar.”
2-) Bakara suresini okumak:
Bu surede ahirete ait müjdeler vardır.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu konuda şöyle buyuruyor; “Bakara suresini okuyun. Zira onu okumak bereket, okumak ziyan ve pişmanlıktır. Şeytanlar Bakara suresinin okunmasına tahammül edemezler.”
3-) Yasin’i Şerif okumak:
Peygamber Efedimiz (s.a.v.) bu konuda şöyle buyuruyor; “Yasin suresi her ne niyet için okunursa o şey meydana gelir.”
4-) Her gece Vakıa suresini okumak:
5-) Tebareke suresinde ki (E lâ Ya’lemü men halak. Ve hüvel latıyfül habir.) ayetini okumak:
6-) “İnnellâhe hüver razzâku zül kuvvetil metiyn” ayetini okumaya devam etmek:
7-) Bakara suresinin sonunda olan iki veya üç ayeti okumaya devam etmek:
Bu konuda Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu konuda şöyle buyuruyor; “Kim bunları bir gecede okursa bunlar onun her muradına kifayet ederler ve üç gece o eve şeytan giremez.”
😎 Ayetel- Kürsi okumak:
Bu konuda Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyuruyorlar; “Her farz namazından sonra Ayetel-Kürsi okunursa okuyanın cennete girmesine mani olan şey ancak ölümdür.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir