Rızkın artması için okunacak dua

Posted by

Rızkın artması ve sıkıntılardan kurtulmak için okunacak dua:

Aşağıda yazılı olan salavat en büyük salavat anlamına gelmektedir. Namazların ardından 1 kez okunması gerekir. Bu salavatı okuyan kişi fakirlik çekmez, yokluk görmez. Bir anda rızkı artar. Çok fazileti olan bir salavattır. Birden fazla faydası ve gözle görünür etkisi vardır. Bu nedenle hayatımızda her zaman yer alması gereken önemli bir salavattır.

“Allahumme salli ve sellim efdale salâtike ve evfâ selâmike salâten ve selâmen yetenezzelâni min ufuki kunhi bâtıni’zâtî ilâ feleki semâi mezâhiri’l-esmâi ve’s-sıfâti ve yertekiyâni inde sidreti munteha’l-ârifine ilâ merkezi celâlî’n-nûri’l-mubîn alâ seyyidinâ ve mevlânâ muhammedin abdike ve nebiyyike ve rasûlike ilmi yakîni’l-ulemâi’r-rabbâniyyîn ve ayni yakîni’l-hulefâi’r-râşidîn ve hakki yakîni’l-enbiyâi’l-mukerramîn ellezî tâhet fî envâri celâlîhi ulû’l-azmi mine’l-murselîn ve tahayyerat fî derki hakâikihi uzemâi melâiketi’l-muheyminîne’l-munezzeli aleyhi fi’l-kur’âni’l-azîm bilisânin arabiyyin mubîn lekad mennallâhu ale’l-mu’minîne iz bease fîhim rasûlen min enfusihim yetlû aleyhim âyâtihi ve yuzekkîhim ve yuallimuhumu’l-kitâbe ve’l-hikmete ve in kânu min kablu lefî dalâlin mubîn.”

إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء
Şüphesiz Rabbim duaları işitendir (İbrahim suresi 39. ayet)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir