Revâtib Namaz Nedir?

Posted by

Revâtib Namaz Nedir?
Farz namazlarla birlikte namazın öncesinde de sonrasında kılınan sünnet namazlarına revatib denilir.

Bunlar sabahın farzından önce iki rekat, öğleden önce dört rekat, sonra da iki rekat, ikindiden önce dört rekat, akşamdan sonra iki rekat ve yatsının farzından önce dört rekat, sonra da iki rekat olmak üzere günde yirmi rekattır.
Revatib namazlar, müekkede ve gayr-i müekkede kısımlarına ayrılırlar.

Müekkede sünnet namazlar hangileridir?
Sabah namazından önceki iki rekat, öğle namazından önce dört, sonra iki rekat ve akşam ile yatsıdan sonraki ikişer rekat ve Cuma namazından önce ve sonra dörder rekat olarak kılınan sünnet namazlar, müekkede sünnettir.

Gayr-i müekkede sünnet namazlar hangileridir?
İkindiden ve yatsıdan önce dört rekat olarak kılınan sünnet namazlar gayr-i müekkede sünnettir.
Öğle ile yatsının iki rekatlık son sünnetlerine iki rekat daha ilave ederek bunları 4 rekat olarak kılmak menduptur.
Akşam namazının iki rekatlık müekkede sünnetinden sonra altı rekatlık bir nafile namaz kılmak da menduptur ki, buna evvâbîn namazı denir.
Müekkede sünnetler içinde en kuvvetlisi ve en faziletlisi, sabah namazının sünnetidir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir