Regaip kandilinde yapılacak ibadetler

Posted by

Regaip ne demek:
Regaip kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir.
Regaip kelimesi Kuran’da “Regaib” şeklinde geçmemektedir. Ancak “reğabe”den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kuran’da sekiz yerde geçmekte ve “reğabe”nin ifade ettiği mana için kullanılmaktadır. Regaip kelime manası olarak pek çok ihsan demektir. Haliyle Regaip kandili ihsan gecesidir ve fazileti de bundan gelir.

Regaip Kandilinde peygamberimizin okuduğu dua şu şekilde :
“Allah’ım, recep ve şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi ramazan ayına kavuştur”.

Regaip kandilinde hangi ibadetler yapılmalı?
1-)
Kuranı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekanlarda Kuran ziyafetleri verilmeli, Kelamullah’a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmelidir.
2-) Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmelidir.
3-) Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalıdır.
4-) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e salatu selamlar getirilmeli, Onun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmelidir.
5-) Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalıdır.
6-) Müminlerle helalleşilmeli, onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalıdır.
7-) Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmeli.
😎 Kişi kendine ve diğer Mümin kardeşlerine hatta isim zikrederek dualar etmelidir.
9-) Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı ve vefa ve kadirşinaslık ahlakı yerine getirilmelidir.
10-) Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmelidir.
11-) Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli ve vaaz ve nasihat dinlenmelidir.
12-) Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalıdır.
13-) Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli, hoşnutlukları alınmalı ve manevi iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk’a niyazda bulunulmalıdır.
14-) Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli, iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmelidir.
15-) Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalıdır.

Kılınacak namaz:
Recebi şerifin ilk Cuma gecesi “Regaip gecesidir. Regaip gecesi, akşamla yatsı arasında 12 rekat “Hacet namazı” kılınır. 2 rekatta bir selam verilerek kılınan bu namazda, Fatihai şerife den sonra her rekatta 3 İnnâ enzelnâhü ve 12 İhlası şerif okunur.
Namazdan sonra :
7 Salât-ı Ümmiye okunup secdeye varılır.
Salât-ı Ümmiye :
اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِىِّ اْلاُمِّىِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّم
Oْkunuşu:
“Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin-nebiyyil-ümmiyyi ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim”
okunur.
Secdede 70 defa :
سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ
Okunuşu:
“Sübbûhun kuddûsün rabbünâ ve rabbül-melâiketi ver-rûh”
okunur.
Secdeden kalkıp 1 defa :
رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ اْلاَعَزُّ اْلاَكْرَمُ
Okunuşu:
“Rabbiğfir verham ve tecâvez ammâ ta’lem. İnneke entel-eazzül-ekrem”
okunur.
Tekrar secdeye varılıp yine 70 defa :
سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ
Okunuşu:
“Sübbûhun kuddûsün rabbünâ ve rabbül-melâiketi ver-rûh”
okunur.
Secdeden kalkıp Allah’a şu şekilde dua yapılır.
اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ
Okunuşu:
“Allâhümme bârik lenâ recebe ve şa’bân. Ve bellığnâ ramazân”
okunur.
Regaip gecesinden sonraki gündüzde öğle ile ikindi arasında, 2 rek’atte bir selâm verilerek 4 rekat teşekkür namazı kılınır.
Her rekatta :
1 Fâtiha-i şerîfe
7 Âyetü’l Kürsî
5 İhlâs-ı şerîf
5 “Felak ve Nas”
okunur.
Namazdan sonra ;
25 defa :
لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيمِ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ
Okunuşu:
“Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azîmil-kebîril-müteâl”
25 defa :
اَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ وَاَتُوبُ اِلَيْكَ
Okunuşu:
Estagfirullâhe’l-aziym. Ve etûbü ileyk denilip dua yapılır.

Regaip kandili ile ilgili hadisler:
1-) Recep ayında çok istiğfar edin, çünkü Allah’u tealanın, Recep ayının her vaktinde cehennemden azat ettiği kulları vardır. Ayrıca cennette öyle köşkler vardır ki, ancak Recep ayında oruç tutanlar girer. [Deylemî]
2-) Allah’u teala, Recep ayında oruç tutanları mağfiret eder. [Gunye]
3-) Recebi şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Recebin hepsini tutmuş gibi sevap verilir. [Miftah-ül-cenne]
4-) Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar Cehennemden uzaklaşır. [Ebu Ya’la]
5-) Regaip gecesi, Şaban ayının 15. gecesi, cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gecesi yapılan dualar kabul olur. [İbni Asakir]
6-) Recep ayında, takva üzere bir gün oruç tutana, oruç tutulan günler dile gelip “Ya Rabbi onu mağfiret et” derler. [Ebu Muhammed]

Regaip kandili faziletleri:
1-) Bazı rivayetlerde bu gecenin isminin meleklerle telaffuz edildiği ifade edilir.
2-) Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir.

İstiğfar duası okunuşu:
“Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe’l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidâyete lenâ, innehû, hüve’t-tevvâbü’r-rahîm.”

İstiğfar duası anlamı:
“Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma karşı tövbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hal vaki oldu ise, cümlesine tövbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm-ü cezm-ü kast ettim. Sen bu tövbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, Ya Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Adem Aleyhisselam, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselam, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlahi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur’ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselam’dır.”

Bilinmeyen kelimeler:
1-) Evradü Ezkar: Vird ve zikirler, belli vakitlerde düzenli olarak okunan ayet, salavat, zikir ve dualar.
2-) İnabe:
a- Günahlardan tövbe edip Hakka dönme.
b- Bir mürşide baş vurup tarikata girme.
c- Bir kimseyi başka birinin yerine geçirme.

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir