Peygamber efendimiz(s.a.v.)’in günlük yaptığı zikir (6 Zikir)

Posted by

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in günlük yaptığı zikir (6 esma)

Bismillahirrahmanirrahim
100 kere Bismillahirrahmanirrahim
100 kere Estağfirullah elazim
100 kere Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed
100 kere La İlahe İllallah
100 kere Allah
100 kere Hu
Bitirdikten sonra
üç İhlas, Felak, Nas, Fatiha sureleri okunur ve hasıl olan sevabı Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa(S.A.V) efendimize ve asabı olmak üzere geçmişlerimizin ruhlarına hediye ve dua edilir. Eğer bu zikir abdestli olarak ihlasla her gün, günde en az bir kere yapılacak olursa niyetine göre kişinin:
a-) Helalinden rızkı bollaşır ve bereketlenir.
b-) Ruhi sıkıntıdan kurtulur, Ailesi ile yaparsa hem kişi hemde ailesi huzur bulur.
c-) Hallolmayan işleri hallolur. (Ev sahibi olur, çocuk sahibi olur helalinden mal sahibi olur, işe girer, evlenir, çoluk çocuğunun yaşantısı düzelir, hayırlı evlat sahibi olur.)
d-) Sigarayı bırakır ve içkiyi bırakır.
e-) Hafızası kuvvetlenir, aklı selim’i artar.
f-) Helal ve haramı içinden ayırt eder.
g-) Gözünü ve gönlünü zinadan korur.
h-) Kalbi ve gönlü Hz. Allah’a ram olur.
ı-) Bu cennet vatanın ve Müslümanların üzerindeki musibetlerin , belaların ve afetlerin definden farkında olmadan kendisininde katkısı olur.
j-) Namaz kılmaya, oruç tutmaya, Kur’an okumaya ve tespih çekmeye doyamaz.

100 kere bismillahirrahmanirrahim deyince, şeytanın şerrinden ve vesvesesinden emin olur, rızkı bereketlenir.
100 kere estağfirullah el azim deyince, büyük ve küçük günahları af olunup, anadan doğmuş gibi olur.
100 kere Salavat-ı Şerife getirince, Peygamber efendimizin (s.a.v.) şefaatine nail olur.
100 kere La ilahe illallah deyince, Hz. Allah’tan gayrısı kalbinden çıkar.
100 kere Allah (c.c.) deyince, Hz. Allah o gönüle nazar eder.
100 kere Hu deyince, Hz. Allah o gönülü ziyaret eder. Kişi son nefesini Kamili İman ile verir.

Altı Esma’nın tarifi ve anlamı:
1-)  “Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillâhirrahmânirrahîm” denildiğinde ; şeytan 70 yıl öteye kaçar. (B) kapıdır, bir yandan dünyaya giriş, bir taraftan da dünyadan çıkıştır. Kur’an-ı Kerim’in sırrı Fatiha Suresi’nde, Fatiha’nın sırrı Besmele’de, Besmele’nin sırrı (B) harfinde. (B) harfinin sırrı da noktasında toplanmıştır.
Her şeyin bir kalbi var ; Kur’an’ın Yâsîn-i Şerif, Yâsîn-i Şerifin Fatiha, Fatiha’nın kalbi Besmele-i Şeriftir. Tasavvufî yaşantının kalbi de Tevhid’dir.
Besmele’de Allah’ın 1001 ismi mahfuzdur. Kalbin anahtarı Besmele’dir.
Her Sûre Kur’an-ı Kerîm’de bir defa bulunur, Besmele ise 114 defa inmiştir.
Her hayırlı işin başlangıcı Besmele iledir.
Gönüllere rahmet yapsın! Rahman hatırı için herkese rızkını verir. Rahman da Rahim de besmelenin içinde. Rahman dünyayı besler. Rahim ahirete sesler.
Nefs-i emmâre ve şeytanın kamçısı Besmele’dir. Besmelesiz yemekte unutkanlık olur. Besmele gönüllerin anahtarıdır, Besmele Kur’an’ın anahtarıdır.
Altı Esma çalışanlara cin yaklaşamaz, hele 100 Besmele’den sonra gelemez.

2-)  “Estağfirullah El-Azim” denildiğinde anadan doğmuş gibi büyük ve küçük günahlar affolur. “Estağfirullah” küçük günahlar için, “El-Azim” büyük günahlar için.

3-) Salavat-ı Şerife “Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed” Güzel olarak ihlasla yapılan Salavat-ı Şerife, kavak ağacından dökülen yaprak gibi günahları döker. Kötü dilleri düzeltir, kararmış gönülleri diriltir, harabe olan gönülleri neşelendirir.
Salavat-ı Şerifelerin en alası namazda okunanlar dır.
Perşembe günü ikindi vaktinden Cuma gününün ikindi sonrasına kadar Salavat-ı Şerife yapılırsa anında Peygamber Efendimiz’e ulaşır, yani otomatiktir ve Peygamber Efendimiz ; “aldım kabul ettim ” der. Diğer zamanlarda yapılanlar mektup misali ulaşır.
Güzel bir koku duyulduğunda Salavat-ı Şerife getirilecek! Pis koku duyulduğunda ise ; “Hasbünellahi ve ni’mel vekil” (Allah bize yeter, O ne güzel vekildir.)
Güzel kokular, tatlı şeyler ikram edilirken Peygamberimiz (s.a.v.)’i anıp, O’na salavat getiriniz!
Salavat-i Şerife getirilirken sarılmak yok, musafaha, yani tokalaşmak var. Tokalaşmaya başlarken Salavat-ı Şerife getirilmeye başlanacak, Salavat-ı Şerife bitmeden eller bırakılmayacak! Ellerin birbirine kenetlenmesi gönülleri birbirine kenetleştirir. Gönüllerde yaşanan kötü huyları temizler, iyilikleri geliştirir. Zaten Peygamberimiz Hazret-i Muhammed Sallallahü Aleyhi Vesellemden bize bir hediyedir.
Yüce Allah Kur’an-ı Kerim de şöyle buyuruyor;
“Ve inneke le’ala hulugın azim” Ve sen pek büyük bir ahlak üzerindesin (Kalem Sûresi 4. âyet).

4-) “Lâ ilaheİllallah” : Bütün amellere kul hakkı el koyar, ancak Kelime-i Tevhid’in sevabı müstesnadır. Çünkü Kelime-i Tevhid Allah’ın zatına mahsustur. Bu nedenle Kelime-i Tevhid’e çok çalışın. Zikirlerin en verimlisi, en zengini Kelime-i Tevhid’dir.
Tevhid sözlerinin tesiri uzun süre devam eder. Tevhid’in esrarını bilseler, yemin ederim ki, yerde sürünenler bile Tevhid çeker. Fakirlerin en büyük sadakası Tevhid’dir. İçteki ve dıştaki gururun temizlenmesi lâzım.
Devamlı Kelime-i Tevhid söylenirse gönüle Muhabbet-i Hak, Muhabbet-i Resûlullah doğar.
Yüzbin salavattan, bir “Laİlahe İllallah” üstündür.
Bizim en büyük silahımız “Tevhid”.
Gerçek Tevhid’le meşgul olanda kalp hastalığı olmaz. Kalbi Hak’la meşgul olanda kalp hastalığı olmaz.
Ağır günahla duçar olanlara, Peygamberimiz Kelime-i Tevhid’in şifa olduğunu söylüyor.
Zikrullahın kaynağı Kelime-i Tevhid ve Lafza-ı Celâl’dir.

5-) “Allah” : Lafza-ı Celâl, denildiğinde Allah’ın beş bin ismini cem ederek bir anda söylenmiş gibi olunur.
Bir kere Allah demek, beş bin ismini söylemekten daha faziletlidir.

6-) “Hu” : Hu, Allah’a kavuşmak, maksada ulaşmaktır. Hu ; İsm-i A’zâm’dır, Altı Esma’nın tercümanıdır. Evliyanın kalp gözünü açan Hu’dur.
“Hu ” demek; “ben Sen’ den geldim, Sen gönderdin, yine Sana döneceğim”, “Allah’a kavuşmak” demektir. Hu, sana kavuşacağım. Hu, hedefe kavuşmaktır.
Gaye ; Allah’a kul, Peygambere ümmet olmak. Hu, İsm-i A’zâm’dır. Nasıl olur? İsim o isim, ama ağız o ağız değil. Hu ismi “Sen’den geldim Sana döneceğim” diyor. İsim o isim, ağız o ağız olmadı mı gemi karaya vuruyor.
Kimsenin bulunmadığı yerde hulus-i kalple “La İlahe İllallah ” dedin mi, Allah kainatı hizmetine döker.
Yüz bin tane gelişigüzel şeyleri okuyana kadar bir tespih kadar Allah’ı zikir et daha iyidir.
Kur’an-ı Kerim’de zikirle ilgili öyle ayetler var ki: insanlar anlasa kalpleri ve dilleri hep zikirle meşgul olur.
Zikirle meşgul olmayan gönüller ölüdür. Zikirle meşgul olan gönüllere Mahşer, Mizan, Sırat’ta sıkıntı yoktur. Hazret-i Allah “Beni az dahi olsa kim hatırlarsa Ben onunla beraberim” buyuruyor.
Ehl-i tasavvufta ders (zikir) görevi aynı beş vakit namaz gibidir. 24 saatte bir defa aksattın mı, Allah’a ve Resûlullah’a giden kabloyu taşıyan direklerden biri yıkılmış olur.
Tespihte 100 rakamına bağlı kalmak lazım.
Rızk ta, geçimde sıkıntısı olanlar 100 bin ile 250 bin “İhlâs-ı Şerif Suresi” ni okusunlar! Peygamberimiz’e karşı sevgisi az olanlar da 100 bin ile 250 bin “Salavat-ı Şerife” getirsinler!
Cenâb-ı Allah’ın her isminden bir canlı yararlanır.
Altı Esma Hazret-i Peygamberimiz’in manen Hazret-i Veysel Karânî’ye ve tüm sahabeye verdiği derstir.
Onların hepsi; Hazret-i Veysel Karânî, Hazret-i Ebûbekir, Hazret-i Ömer, Hazret-i Osman, Hazret-i Ali bizim pirlerimizdir.
“Ellah” mı yoksa “Allah” mı denecek? :
Aslında ne tam “E” dir, ne de “A”. İkisinin arasında söylenen bir harftir. Siz okurken hem “E” ile hem de “A” ile okumayın, ikisinin arasında çıkan harfle söyleyin.

“La ilahe illallah ” derken dikkat edilecek : “La ilahe ” söylenirken uzatmak serbest, gidebildiği kadar gitsin, “illallah ” çok hızlı ve keskin denecek. Eğer “illallah ” derken uzatırsanız Allah’ın varlığından bir şüphe etmiş gibi olunur. “Allah” lafzı söylenirken de baştaki harfler uzatılmadan, sondaki harfler de uzatılarak söylenmelidir.
Allah (c.c.) Ayet-i Kerime’de; “Ey imanla müşerref olan kullar! Gönüller ancak Beni zikretmekle mutmain olur, ruhlar ancak Beni zikretmekle huzur bulur ” buyurmaktadır.

DUA
Bismillâhirrahmânirrahim ;Rabbiniz söyle buyurdu: Bana dua edin, kabul edeyim. Çünkü bana ibadeti bırakıp, büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir.
Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vesselatü, vesselamü, alâ Rasûlüne Muhammedin ve alâ alihi ve sahbihi ecmain.

İlahi Ya Rab, Cennet Vatanımızın iradesini, getirmiş olduğumuz senin ismi şeriflerinle, Cennet Vatanımızın emanetini ehlinin elinde tut. Emaneti ehlinin elinde tut. Emaneti ehlinin elinde tut. Ömürlerini uzun eyle, sihhatlerini hareketli eyle, akıllarını bereketli eyle Ya Rab, dengeli akıl, şuurlu fikir, sıhhatli beden, hayırlı uzun ömür nasip et. Rızkımızı gökte, kendimizi yerde bırakma. Dünyada mekansız, ahirette imansız, cüzdanda parasız bırakma Allah’ım.
İlahi Ya Rab, görünür görünmez kaza, güç ve takât yetmez belalardan sen muhafaza eyle. Düşmana, şeytana, nefsimize fırsat verme. İlahi akıbetimizi hayır eyleyerek, Sırat-i Müstakimden ayırma. Kendine kul, Habibi’ne Ümmet eyleyerek Peygamberimizin şefaatlerine sen nail eyle.
Ya Rabbi, imanımızda sabitliliği, ibadetlerimizde devamlılığı, gönlümüzde ve düşüncelerimizde hayrı, gözümüzde harama bakmamayı ve helal lokmayı nasip eyle.
Kalp ve ruh alemimizi şeytana heder ettirme Allah’ım. Kalp ve ruh alemimizi Nur-u Kur’an-ı Kerim’in hükmü ve baskısı altına al Allah’ım. Kalp ve ruh alemimizi muhabbet-i Hakk ve muhabbet-i Resûlullah ile sen uyandır Allah’ım. Menfaat vermeyen ilmin şerrinden, reddolunan duanın şerrinden, kabul olunmayan namazın şerrinden, doymak bilmeyen nefsin şerrinden, tard olmuş kovulmuş şeytanın şerrinden, malayani konuşan dilin şerrinden, kadın şerrinden, düşman şerrinden sana sığınırım Allah’ım.
Vaktimiz hitam bulduğunda aklımızı başımızdan alma Ya Rab, son çene kapamamızı Kelime-i Tevhid veşahadeti sen nasip eyle. Bize sen sahip ol Ya Rab. Ya Hazret-i Allah’ım, az da olsa ihlasla ilm-i Rahmaniyenden ve ilmi Resûlullah’tan nasip eyle. Ya Rab bizi kendi terbiyenle terbiyelendir. Ya Rab, senin yolunda senin istediğin manada adabı ile yaşayan kullarından eyle. Ya Rab, Peygamberimizin has şefaatini bizlere nasip eyle.
Allah’ım bizi senden ve senin muhabbetinden, seni ve muhabbetini bizden uzak tutma. Ya Rab, kalp ve ruh alemimizi şeytana heder ettirme, şeytana istila ettirme. Muhabbet-i Hakk, muhabbeti Resûlullah ile kalp alemimizi sen uyandır. Ruh-u Hakk ile meşgul olup, Ruhu Resûlullah ile sevişen kullarından olmamızı nasip eyle. Temiz bir dil, güzel bir göz, saf bir kalp ile tevhid etmeyi sen nasip eyle Ya Rabbi. Bizlere bu günleri aratma Ya Rabbi.
Allah’ım, fakirliğin şerrinden, yoksulluğun şerrinden sana sığınırım. Ya Rab mideye ve eteğe düşkün olmanın şerrinden sana sığınırım. Ev ailesi ve uşağı ile beraber Allah’a kul, Peygamberimize ümmet olan kulların zümresine ilhak eyle Ya Rab.
Ya Rab, iç ve dış düşmanlara fırsat verme. Bütün Ümmet-i Muhammedi ve içinde de bizleri kendin muhafaza eyle. Ya Rab, dinsizleri dine getir, imansızları imana getir. Ya Rab, iman nasip değilse şerlerinden sen koru. İlahi Ya Rab, emaneti ehlinin elinde tutmaya yeterlisin. Devletimizin, milletimizin iradesini ehlinin elinde tut. Ömürlerini uzun eyle, sıhhatlerini hareketli eyle, akıllarını bereketli eyle. Müslüman milletimizi birbirine düşürüp de, bu cennet vatanımızı karıştırmak isteyenlere fırsat verme Ya Rab.
Yapmış olduğumuz taklidi amelleri sen tahkike tebdil eyle. Ya Rab, az ibadeti çok, çok isyanı az görenlerden eyleme. İhlas ve sabırla rızan için amel etmeyi sen nasip eyle. Vakitlerimizi senin rızana uygun geçirmeyi nasip eyle. Senin hoşuna gitmeyen hal ve hareketleri iç alemimizde misafir eyleme Ya Rabbi. Ya Rab, Peygamberimizin ruhaniyetini cemiyetimizden haberdar eyle. Hazırlıksız kabre girmenin şerrinden sana sığınırım Ya Rab. Amel defterimizi soldan ve arkadan verme, sağdan ver Ya Rab.
Ya Rab, senden isteyip de verdiklerinin hatırı için senden istiyoruz. İlahi Ya Rab, dinin içinde kendini din ve din rehberi göstererek Dinimize ve Kur’an’ımıza düşman olanların şerrinden sana sığındık. Ya Rab, öyle bir zihniyette olanlara sen fırsat verme, sen fırsat verme.
Kâaffeyi ehli iman, ehli İslam, ehli dünya ve ehli ahiret ruh ve evrahları ve cemii geçmişlerimizin ruhu için, bir cümle Ümmeti Muhammed’in ruhları için ve içerisinde de bizlerin, sizlerin ruhlarımız için, Rıza-i Hakk, Rıza-i Hakk, Allah rızası için. Lillahil Fatiha
PİRİ SIRRI SULTAN AHMED-İ DEVRAN KARSEVİ HZ.

2 comments

  1. Bu zikirdede salavat-ı seride geçiyor bu salavat-ı şerife yerine baska salavat-ı şerife okumak mumkunmy

    1. İsa kardeşim tabi ki okuyabilirsiniz veya bu salavatları da okuyabildiğiniz kadar okuyun

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir