Peri

Posted by

Peri: Dişi cin
1-) Doğaüstü güçleri olduğuna inanılan, çok güzel olarak nitelenen ve genellikle masallarda adı geçen düşsel dişi varlık.
2-) Çok güzel kadın.

Per-i melahât: Güzellik perisi.
Peri-çihre: Peri yüzlü güzel yüzlü.
Peri peyker: Peri yüzlü güzel.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir