Önemli biri olmak için okunacak salavat

Posted by

Önemli biri olmak için okunacak salavat:
Bu salavatı çokça okuyan önemli mevkilere gelerek önemli ve aranan biri olur.

Salavat:
“Allâhümme salli alâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim adede mâ alimte ve zinete mâ alimte ve mil’e mâ alimte.”

Anlamı:
“Allah’ım! Ümmi olan elçin Muhammed (s.a.v.)’e, al ve ashabına ilmindekilerin sayısınca, arşın ağırlığınca, bildiklerinin adedince ve de göklerin, yerin dolusu ilminin sayısınca salatü selam eyle.”

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir