Nübüvvet duası

Posted by

Nübüvvet duası
Arapça:
Nübüvvet duası 3
Okunuşu:
“Bismillahirrahmanirrahim
Allahümme zi’s sultanil aziym. Ve zi’l menni’l kadim. Ve zi’l vechi’l kerim. Ve veliyyi’l kelimati’t tammati ve’d da’veti’l müstecebati akili’l Hasani ve’l Hüseyni min enfusi’l hakki aynu’l kudreti ve’n nezıriyna ve aynu’l cinni ve’l insi ve’ş şeyatiyni. Ve in yekadullezine keferü le yuzlikuneke bi ebsarihim lemma semiuz zikra ve yekuluneinnehu le mecnun. Ve ma hüve illa zikrun lil alemin. Ve mustecabi lokm’anul hakıymı. Ve varise Suleymanu Davud ve Aleyhima’s selamu’l “el vedudu 7 defa okunacak” (Allah’a kalbin niyeti söyl’e) Zü’l arşi’l mecid. Tavvil umri ve sahhih cesedi vakdi haceti ve ekşir emvali ve evladi ve habbibi li’n naşi ecmaıyne. Ve teba’ade’l adavete kullu min beni Ademe aleyhi’s selamü men kane hayyav ve yahikka’l kavlu alel kafirin. Ve kul cael hakku ve zehekal batılu, innel batıle kane zehuka. Ve nunezzilu minel kur’ani ma hüve şifaün ve rahmetun lil mu’minine ve la yeziduz zalimine illa hasaran 17/ İsra 81-82 Sübhane Rabbike rabbil izzeti amma yasifün. Ve selamun alel mürselin, Ve hamdü lillahi rabbil alemin. A’min.”

Anlamı:
“Allah’ın rahman ve rahim olan adıyla.
Allah’ım çok yücesin. Ve çok kudretli, ezelsin. Ve çok cömert, kerimsin. Ve dostlarının kelimelerine, davetlerine icabet edenlerin, Hz Hasan ve Hüseyin nefislerinin hakkı için gözlerin nazarından, insanların cinlerin ve şeytanın nazarından koru. İnkar edenler zikri işittiklerinde, nereyse seni gözleriyle devirecek. Hala kinlerinden O delidir derler. Halbuki O ancak alemlere öğüttür. Kuran’a icabet edenlere, Hz. Davud’un eşi, Hz Süleyman’a selam olsun. Allah’ım sen iyi kullarını seven, onlara rahmet veren, rızasına erdiren, yüce arşın sahibi, yüce Mecidsin. Ömrümü uzat, bedenimi arındır, evladımı, malımı, sevdiklerimi topla, arttır. Hz. Adem zamanından beri düşmanlarını ve diri olanları uyarması, kafirler hakkında sözlü azabı gerçekleştirirsin. Sen şüphesiz her şeye kadirsin. İzzet sahibi Rabbin, onların dediklerinden yücedir, münezzehtir. Bütün peygamberlere selam olsun. Hamd alemlerin rabbi Allah’adır.”

Faydaları:
İnşaallah her namazından sonra günde beş kere okunduğunda, tüm isteklerini kolayca elde edilecektir.
1-) Eğer birçok düşman varsa,bu duayı oku bu düşmanlar size kötülük yapamaz.
2-) Bu duayı Arapça yaz.yanında taşı ve evde sakla tüm kötülüklerden ve cinlerden korunursun. Kara büyü ve afetler için nurun nübüvvet duasını okuyun.
3-) Bitkileri korumak için duayı yazıp gömün. Allah’ın izniyle tüm bitkiler güvende olacaktır.
4-) Her gün okuyan kabir azabından kurtulur.
5-) Sağlıklı olmak ve genç görünmek için Pazar günü bu duayı okuyun
6-) Herhangi bir hasta için hindistan cevizi yağı veya susam yağına okunur.sonra vücuda sürülür. Hasta iyileşir.
7-) Göz hastalıkları için çok etkilidir.Sadece bir kez okunur ve hasta göze üflenir.Kendin okursan suya oku üfle ve gözüne sür.
😎 Hacet için gece 2 rekat sünnet namazı kıl namazdan sonra Fatiha tavassul yap sonra duayı 7 kez okuyun. Ve dua edin.
9-) Zalim kişinin kalbinin yumuşaması için her gün nübüvvet duasını okuyun.Korkulacak Düşman için nurun nübüvvet duasını okuyun.
10-) Merak ettiğin sorularına cevap bulmak için cumartesi gecesi 100 defa oku.
11-) Peygamber Efendimiz (s.a.v) rüyada görmek için yatmadan önce 100 defa oku.
12-) Savaşa gidenler okursa zafer elde eder.
13-) Kolay doğum için suya okunur ve içilir.
14-) İçkiyi bırakmak için okunur.
15-) Cuma gecesi 50 defa okunursa inşallah tüm kötülük ve eylemlere karşı korunur.
16-) Cuma gecesi zengin olmak ve dünyanın hazineleri için beyaz zerdeçal üzerine 100 defa okunur ve toprağa gömülür.Ancak yapılan başkalarına söylenmez.
17-) Evi büyü ve sihirden korumak ve kötü ruhların ve cinlerin saldırılarından korunmak için nurun nübüvvet duasını okuyun..
18-) Pazartesi gecesi okunduğunda felaketler sizden uzak olur. Allah güvenliğini sağlayacaktır.
19-) Çok Güzel Rüya Görmek İçin: cumartesi gecesi 100 defa okunur.
20-) Her gün güneş batarken okursan Allah bütün günahlarını affeder.
21-) Salı gecesi okursanız, vücudu güçlü olacaktır.
22-) Çarşamba gecesi okursanız, dişleri daha güçlü hale gelir.
23-) Perşembe gecesi okursanız yüz güzelliği ve yakışıklı olma şirin gözükme
24-) Vahşi hayvanlara okursan sana itaat eder
25-) Geceleri okursanız, melekler duayı okuyanlar için af ister.Melekler gökten inecektir.
26-) Zor doğum için kadınlar beyaz kase suya duayı okusun ve içsin. varsa, inşaallah bebeği çabucak doğacaktır.
27-) Göz ağrısı, şişikliği ve göz rahatsızlıkları için bu duayı bir kez okuyun.
28-) Hastalık, yara ve ağrı için nübüvvet duası okuyun.
29-) Düzenli olarak okursan rahat bir yaşamın olur.
30-) Bilimsel Çalışma İçin :7 Fatiha 7 ihlas 7 felak 7 nas ve 7 kez nurun nübüvvet duasını okuyun.
31-) Ruhsal Hastalıklar.Cin musallatı, ve Delilik için Nurun Nübüvvet okunur.Hindistan cevizi veya susam yağına 100 defa okunur ve vücuda sürülür.zemzem suyu ve yağmur suyuna okunup içilmeside çok faydalıdır.
32-) İş yerinde patronun iyi olması için Nübüvvet duası okunur.

Nübüvvet Virdi :
Hastalığı tedavi etmek, büyü, sihir, büyücü, şansızlık ve talihsizlikten korunmak veya kurtulmak için günde 33 veya 313 defa okunur. ve nübüvvet mührüne abdestli olarak 1-2 dk bakılır.

Bilinmeyen kelime:
1-) Tavassul:
a- Ulaşma, bitişme.
b- Nikah yoluyla hısım, akraba olma.

2 comments

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir