Namazlardan sonra okunacak dua

Posted by

Namazlardan sonra aşağıdaki duaya devam etmek insanı ruhen tekamül ettirir.
Dua :
“Allaâhümme fâtırassemâvâti vel ardı âlimel-gaybi veş-şeh^deti Rabbe külli şey’in ve melikehü, eşhedü en lâ ilâhe illâ ente e-ûzübike min şerri nefsi ve şerriş-şeytâni ve şirkihi.”
Anlamı :
“Ey yer ve gökleri yaratan, gizli ve aşikar her şeyi bilip her şeye malik olan Allah’ım! Bir olduğuna ve senden başka ibadete layık kimsenin bulunmadığına şahadet ederim. Kendi kötülüklerimden şeytanın hile ve desiselerinden sana sığınırım.”

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir