Namazı bozan davranışlar

Posted by

 

Namazı bozan davranışlar
Namazın rükünlerinden veya şartlarından herhangi birinin eksikliği durumunda namaz bozulur. Namazı bozan temel bazı hususlar şu şekilde guruplandırılabilir.
1-) Namazda konuşmak. Namazda gerek bilerek gerekse yanılarak veya yanlışlıkla konuşmak namazı bozar. Üf, tüh diyerek bir şeyi üflemek veya bezginlik göstermek ve uf, puf gibi şeyler söylemek de bu kapsamdadır.
2-) Ameli kesîrde bulunmak. Amel-i kesîr, çok veya aşırı bir davranışta bulunmak demektir. Amel-i kesîr için net bir sınır çizme imkanı olmamakla birlikte dışarıdan gözlemleyen kişide, namazda olmadığı izlenimini verecek davranışta bulunmak şeklinde bir ölçü getirilmiştir.
3-) Gülmek. Namaz kılanın sadece kendisinin duyacağı kadar gülmesi sadece namazı bozar, yakında bulunanların işitebileceği kadar gülmesi ise hem namazı hem de abdesti bozar.
4-) Vücutta namaza aykırı olacak miktarda necaset bulunması ya da örtülmesi gereken yerlerin açılması. Bu halin bir rüknün eda edileceği bir süre devam etmesi durumunda namaz  bozulur.
Bunların dışında; yönü kıbleden çevrilmek, bir şey yiyip içmek, abdestin bozulması vb. sebepler de namazı bozan davranışlardır. (Heyet, İlmihal, DİB yay. s. 260-261)

Not: Alıntıdır (Diyanet takvimi 23.12.2020)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir