Namazdan sonra okunacak dua

Posted by

Namazdan sonra okunacak dua :

“Allâhumme innî es’eluke mine’l-hayri kullihî âcilihî ve âcilihî mâ alimtu minhu ve mâ lem a’lem. Ve e’ûzu bike mine’ş-şerri kullihî âcilihî ve âcilihî mâ alimtu minhu ve mâ lem a’lem. Ve es’eluke’l-cennete ve mâ karrabe ileyhâ min kavlin ve amelin ve es’eluke min hayri mâ seeleke abduke ve rasûluke muhammedun sallallâhu aleyhi ve sellem ve
esta’izuke min musta’âzi abdike ve rasûlike muhammedin sallallâhu aleyhi ve sellem ve es’eluke mâ kadayte lî min emrin tec’ale âkibetehû ruşden birahmetike yâ
erhame’r-râhimîn.”
Anlamı :
“Allah’ım! Bildiğim ve bilmediğim, şimdi ve gelecekte olacak her türlü şerden Sana sığınırım. Senden cennet ve cennete yaklaştıran söz ve ameli lutfetmeni niyaz ederim. Kulun ve rasulün Muhammed’in (s.a.v.) senden istediği hayrı dilerim. Kulun ve Rasulün Muhammed’in (s.a.v.) Sana sığındığı şeylerden Sana sığınırım. Benim için yazdığın her şeyin sonunu iyi yapmanı dilerim. Ey merhametlilerin merhametlisi! Rahmetinle dileğimi yerine getir.”

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir