Müşteri çekmek için okunacak dua

Posted by

Müşteri çekmek için okunacak dua

Aşağıda yazılı duayı temiz bir kağıda yazıp muşamba ile sardıktan sonra Ramazan ayının son cuma namazında imam mimberden inerken üzerine takıp taşıyan ve her gün yedi kere okuyan o yıl içinde kazancı ve rızkı artarak zenginleşir, yaptığı her iş karla kapanır.

Dua:
Bismillâhirrahmânirrâhim
Kullema dehale aleyha zekeriyyal mihrabe, vecede indeha rızka, kale ya meryemu enna leki haza kalet huve min indillah, innallahe yerzuku men yeşau bi gayri hısab. Ve fis sema-ü ve ma tuadün ve ezzin fin nasi bilhacci ye’tuke ricalen ve ala külli damirin ye’tine min külli feccin amikin li-yeşhedü menafia lehüm. Vallahü yerzuku men yeşaü bi gayri hisab. Sümmed u-hünne ye’tineke sa’ya, inne hazale rızkuna ma lehu min nefad. Allahümme in kane rızka hamili kitabi haza fis semai fe enzilhü ve in kane fil ardi fe ahrichü, ve in kane asiren fe yessirhü ve in kane kalilen fe kessirhü ve in kane kesiren fe barek lehu fihi bi rahmetike ya erhamerrahimin. Bi elfe elfi la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ve sallallah ala seyyidina ve nebiyyina ve şefiina ve habibina ve hamina ve mevlana ve nuri ebsarina ve kurrete uyunina Muhammedin aleyhis salatü ves selam.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir