Müşteri çekmek için okunacak dua

Posted by

Müşteri çekmek için okunacak dua:

1-) Bol kazanç maksadıyla aşağıdaki dua her gün üç kez okunur.
2-) Temiz bir kağıda yazılarak iş yerinin duvarına asılır.
3-) Sabah vaktinde yedi kez bol ve helal kazanç ve müşteri celbi için okunur.

Dua:
Bismillahirrahmanirrahim
Allahümme Rabbi Cebraile ve İsrafile ve Mikaile ve Azraile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube vet Tevrate vez Zebure vel İncile vel Furkanel azim. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil azim. La ilahe illa hüvel melikül haggul mübin. Ya Allah ya Hayyu ya Gayyum Muhammedin Resulullah sadikul va’dül emin. İnnallahe hüverrezzakul zül kuvvetil metin. Ya Allah, Yarabbi, Ya Hayyu Ya Gayyum Ya Zel Celali vel ikram. Esselüke Allahümme Bismikel azimel azam. en terzugni rızgen helalen teyyiben bi rahmetike ya Erhamerrahimin.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir