Müstecir

Posted by

Müstê’cir: Bir şeyi kira ile tutan, kiracı.

Müstê’cir ile ilgili kelimeler:
Müstecir:
Eman dileyen, himaye isteyen. Korunmasını dileyen. Korunma dileyen.
Müste’ciren: Kiracı olarak, kira ile tutarak.
Müstecirâne: Aman dileyerek, müstecircesine.
=========
Müste’min:
1-) Eman dileyen. Emane, emniyete erişen, nail olan.
2-) Canının bağışlanması şartıyla teslim olan.
3-) tarih; Osmanlı ülkesinde oturmalarına müsaade olunan yabancı devlet tebaası.
4-) Kendi memleketinden başka bir devletin topraklarına izinle giren kimse.

Müste’min ile ilgili kelimeler:
Müste’min Kâfir: Müslüman bir memlekete onların izni ile giren Müslüman olmayan kimse.
Müste’min Müslüman: Dâr-ül-harbe (Müslüman olmayanların ülkesine) onların izni ile giren Müslüman.
Müstemen: İslam hukuku; İslam devleti sınırları içine müsaade alarak giren harbi veya yabancı bir ülkeye aynı şekilde müsaade ile giren Müslüman ve zimmiler hakkında kullanılan bir terim.
=========
Müstecâb:
1-) Hoş görülen.
2-) İstediği kabul edilen. İcabet olunmuş.
3-) Makbul, kabul olunan, geri çevrilmeyen.

Müstecâb ile ilgili hadis:
1-) Kişinin din kardeşi için gıyabında (arkasından) yapılan dua müstecabtır. Başucunda amin diyen bir melek bulunur. O kişi mümin kardeşine hayır dua ettikçe, melek; amin, hayrın misli senin için de olsun der. (Hadîs-i şerîf-Sünen-i İbn-i Mâce)

Müstecâb ile ilgili kelimeler:
Duâ-yı müstecab: Kabul olunan dua.
müstecâb-üd-da’ve: Duası kabul olunan, duası makbul olan. Cenabıhak katında duası makbul olan, geri çevrilmeyen
=========
Müsteşrik:
1-) Doğu bilimci, şarkiyatçı, oryantalist.
2-) Din, dil, bilim, düşünce, sanat, tarih gibi alanlarda Doğu dünyasını inceleyen ve Doğu hakkında değer yargıları üreten Batı kaynaklı kurumsal faaliyet.

Müsteşrik ile ilgili kelime:
Müsteşrikin: Doğu bilimciler, şarkiyatçılar, müsteşrikler
=========
Müsâfeha: İki kişinin, sağ elin avuç içlerini birbirine yapıştırıp, iki baş parmağın yanlarını birbirine değdirmesi.

Müsâfeha ile ilgili hadisler:
1-) İki erkek veya iki kadın Müslüman karşılaştıkları zaman, müsafeha ederlerse, ayrılmadan önce, günahları mağfiret olunur. (Hadîs-i şerîf-Riyâd-un-Nâsihîn)
2-) Her kim bir mümin kardeşini ziyaret eyleyip, müsâfeha ederek üç kere elini sallasa, ellerini ayırmadan her ikisinden Hak teala razı olur. Ağaçtan yapraklar döküldüğü gibi, o şahıslardan günahlar öylece dökülür. (Hadîs-i şerîf-Riyâd-un-Nâsihîn)
3-) İki Müslüman karşılaşınca, müsafeha edip “Allah’a hamd” ederse, günahları dökülür. (Hakim)
4-) Müslüman, din kardeşi ile müsafeha eder ve birbirine kin duymazlar ise, elleri henüz ayrılmadan, günahları affolur. Kin duymadan, Müslüman kardeşine sevgi ile bakanın da, günahları affolur. (İ.Neccar)
5-) Adem aleyhisselamdan İbrahim aleyhisselama kadar, selamlaşma, birbirine secde etmekle olurdu. Sonra, boynuna sarılmakla oldu. Benim zamanımda ise, el ile müsafeha sünnet oldu. (R.Nasıhin)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir