Mürüvet istemek ve görmek için okunacak dua

Posted by

Mürüvet istemek için okunacak dua
“Allâhumme enzil aleynâ devleten min devletike ve kudraten min kudratike ve ni’meten min ni’amike ve rizkan min rizkıke ve malen min mâlike ve hazîneten min hazâinike ve sırran min sırrike ve sitren min sitrike ve beraketen min beraketik.”
Anlamı :
Allah’ım! Bize, devletinden devlet, kuvvetinden kuvvet, nimetlerinden nimet, rızkından rızk, malından mal, hazinelerinden hazine, sırrından sır, perden den perde ve bereketinden bereket ver.
(Mecmûâtu’l-Ahzâb: 1/172)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir