Muhyiddin İbni Arabi’nin Salavatı Kübrası

Posted by

Muhyiddin İbni Arabi’nin Salavatı Kübrası
Allahumme salli ve sellim alâ Seyyidinâ Muhammedini’n- Nebiyyi’l-Ummiyyi’l- Arabiyyi’l- Kureyşiyyi’l- Hâşimiyyi’l- Mekkiyyi’l- Medeniyyi.
Sâhibi’t- Tâc ve’l- Mi’râc.
Sâhibi’l- Şeriat ve Atâyâ.
Sâhibi’l- Makâmi’l- Mahmûdi ve’l- Havdi’l- Mevrûdi.
Sâhibi’s- Sucûdi li Rabbi’l- Ma’bûd.

Manası:
Allah’ım Efendimiz;
Nebiyyi’l-Ummi, Arabi, Kureyşi, Haşimi, Mekki, Medeni olana, Tac ve Miracın sahibine, şeriat ve ata sahibine, Makam-ı Mahmud ve Havz-ı Mevrüd sahibine, tek mabut-ibadet edilen Rabb celle celaluhu için Secdeler  sahibine, salat ve selamımızı ulaştır. Teslimiyet ve Sıla ulaşımımızı sağla İnşaallah..
Amin yâ Muin celle celalihu…

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir