Muharrem ayına girerken okunacak dua

Posted by

Muharrem ayına girerken okunacak dua

“Sübhânallâhi milel îzâni ve müntehel ilmi ve meblağarrıdâ ve zînetel arşi. Lâ melcee velâ mencee minallâhi illâ ileyhi. Sübhânallâhi adedeşşefi vel vetri ve adede kelimâtillâhit-tâmmâti, bi rahmetike estağîsü, velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîmi. Hasbiyallâhu ve ni’mel vekîli, ni’mel Mevlâ ve ni’mennasîr. Ve sallallâhu alâ rasûlihi seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîne. Bi rahmetike yâ Erhamerrâhimîn.”
Anlamı :
“Mizan sahibini noksan sıfatlardan beri kılarım. Sonsuz ilim sahibini kemal sıfatlarla mevsuf kılarım. Arşın zinetini sağlayanı da tesbih ve takdis eylerim. Sığınmak ve yakarmak ancak O’nadır. Tek ve çiftler sayısınca O’nu tesbih ederim. Noksan sıfatlardan beri, kemal sıfatlarla mavsuf kılarım.Allah’ı tam kelimeleri sayısınca tesbih ederim. Rahmetinle Senden yardım isterim. Kuvvet ve kudret ancak yüceler yücesi olan Allah’a mahsustur. Allah bana kafidir ve ne güzel vekildir. Ne güzel mevla ne güzel yardımcıdır. Allah resulü efendimiz Hz. Muhammed üzerine rahmet eylesin, ailesinin, ashabının ve hepsinin üzerine rahmet eylesin. Rahmetinle ey esirgeyenlerin en esirgeyicisi.”

إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء
Şüphesiz Rabbim duaları işitendir (İbrahim suresi 39. ayet)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir