Miraciye

Posted by

Miraciye
Miraç, “çıkılacak yer, göğe yükselme, merdiven anlamına gelmektedir. Edebiyatımızda dini türler arasında yer alan ve yalnızca Miraç gecesini ve Peygamberimizin Miraç mucizesini konu alan eserlere “Miraciye” adı verilir.
Bu eserlerde Peygamberimizin özellikleri, bineği, miraçta yaşadıkları ayetler ve hadislerden iktibaslar yapılarak dile getirilir.
Peygamber efendimizin, Mekke’den Kudüs’e kadar Burak’la, oradan dünyanın semasına kadar Miraç’la, yedinci semaya kadar meleklerin kanatları üzerinde, “Sidretü’l-Müntehâ” ya kadar Cebrail’in kanadı üzerinde ve “Kâbe kavseyn”e kadar da Refref adı verilen ve mahiyeti bilinmeyen binekle yükseltildiği anlatılır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir