Miraç kandilinde okunacak dualar

Posted by

Miraç nedir?:
Arapça’da merdiven, yukarı çıkmak, yükselmek anlamlarını dile getirir. Peygamber Efendimiz (s.a.s)’ in göğe yükselerek Allah’ın huzuruna kabul edilmesi olayıdır. Miraç olayı hicretten bir yıl ya da on yedi ay önce Recep ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Peygamberimiz (s.a.s) Mescidül–Haram’dan Beytü’l-Makdis’e (Kudüs) götürülür. Kuran’ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında “İsra” adını alır. İkinci aşamayı ise Peygamberimiz (s.a.v)’in Beytü’l-Makdis’ten Allah’a yükselişi oluşturur. Peygamber Efendimize bu kutlu yürüyüşünde Cebrail (as) bir noktaya kadar eşlik etmiştir. Miraç olarak anılan bu yükselme olayı Kur’an’da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde anlatılır.

Miraç gecesi neler yapılmalı?:
1-) Kuran’ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekanlarda Kuran ziyafetleri verilmeli; Kelamullah’a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
2-) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e salatu selamlar getirilmeli; Onun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.
3-) Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.
4-) Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah’ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayati meselelerde derin düşüncelere girmeli.
5-) Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plan ve programı çizilmeli.
6-) Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.
7-) Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.
😎 Mü’minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.
9-) Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.
10-) Kişi kendine ve diğer Mümin kardeşlerine hatta isim zikrederek dualar etmeli.
11-) Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlakı yerine getirilmeli.
12-) Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.
13-) O gece ile ilgili ayetler, hadisler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaatçe okunmalı.
14-) Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; vaaz ve nasihat dinlenmeli;
15-) Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.
16-) Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevi iklimlerinde vesilelikleriyle Hakka niyazda bulunulmalı.
17-) Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.
18-) Hayattaki manevi büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut e mail çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.
19-) Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.

Miraç gecesi kılınacak namaz:
Yatsı namazından sonra 12 rekat “Hacet namazı” kılınır. 2 rekatta bir selam verilir. Her rekatta 1 Fatihai şerife, 10 İhlası şerif okunur.
Namaza niyet :
“Ya Rabbi, rızai şerifin için niyet eyledim namaza. Bu gece yedi kat gökleri ve bütün esrarını göstererek muhabbetin ile müşerref kıldığın sevgili habibin Resûl-i Zîşan Efendimiz hürmetine bu aciz kulunu affı ilahine, feyzi ilahine ve rızai ilahine mazhar eyle diye niyet ettikten sonra.
“Allâhü Ekber”diyerek namaza başlanır.
10 gün 100 defa “Sübhanallahü hayyül Kayyum”
10 gün 100 defa “Sübhanallahü ehadüs Samed”
10 gün 100 defa “Sübhanallahü gafurur Rahiym” zikirlerini yapmak müstehaptir.
Namazdan sonra :
4 Fatihai şerife okuduktan sonra ardından.
100 defa,
سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ ِللهِ وَلاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيمِ
Okunuşu:
Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym
sonra
100 İstiğfarı şerif,
ve ardından
100 Salavatı şerife
okunup dua yapılır.
(Bu namazda, İhlası şerifeler 100’er adet okunur veya bu namaz 100 rekat olarak kılınırsa; bunu yerine getiren Mümin huzuru ilahiye namaz borçlusu olarak çıkmaz.)
Miraç gecesinden sonraki gün, mutlaka oruçlu olmalıdır. O gün öğle ile ikindi arasında 4 rekat namaz kılınır. Her rekatta Fatihai şerife den sonra
5 Ayetü’l-Kürsi
5 “Kul yâ eyyühel-kâfirun…”
5 İhlas-ı şerif
5 “Kul eûzu birabbil-felak…”
5 “Kul eûzu birabbin-nâs…”
okunur.

MİRAÇ KANDİLİ DUASI NASIL YAPILIR?
Euzü billahi mineş-şeytanir-racîm Bismillahir-rahmanir-rahîm
Ey Bizleri varlığa erdiren Var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran Güzeller Güzeli Rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun. Kainatın İftihar Tablosu Peygamber Efendimiz’e Sonsuz salat ü selam olsun.
Gufranla ufkumuzda tüllenen şu mübarek gecede bir kere daha dergahı ilahinin önünde el açıp yalvarıyoruz.

Miraç kandilinde okunabilecek dualar:
1-) “Allah’ım! Doğru söyleyen bir dil ve teslim olmuş bir kalp lütfetmeni istiyorum.” (Tirmizi, Daavat, 23)
2-) “Ya Rabbi! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet.” (İbn Mace, Dua, 5)
3-) “Allah’ım! Senden hidayet, takva, iffet ve (başkalarına muhtaç olmayacak) zenginlik niyaz ediyorum.” (Müslim, Dua, 72)
4-) “Ey kalpleri evirip çeviren Allah’ım! Kalbimi dininde sabit kıl.” (Tirmizi, Daavat, 124)
5-) “Allah’ım! Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.” (Nesai, İstiaze, 14)
6-) “Allah’ım! Günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün hatalarımı bağışla.” (Buhari, Daavat, 60)
7-) “Allah’ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlık düşkünlüğünden ve kabir azabından sana sığınırım.  Allah’ım! Bana sana karşı gelmekten sakınma duygusu kazandır. Nefsimi günahlardan arındır, çünkü onu en iyi arındıracak olan Sensin. Nefsimin sahibi ve efendisi sensin. Allah’ım! Faydasız bilgiden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten, kabul olmayacak duadan sana sığınırım.” (Müslim, Zikir, 73; Nesai, İstiaze, 13, 65)
😎 “Allah’ım! Senden senin sevgini ve beni sana yakın kılacak herkesi sevmeyi bana nasip etmeni niyaz ediyorum.” (Tirmizi, Daavat, 73)
9-) “Allah’ım! Beni güzellikler işleyip müjdesine nail olanlardan, kötülük işlediklerinde de bağışlanma dileyenlerden eyle.” (İbn Mace, 57)
10-) “Rabbimiz! Bize dünyada da ahirette de iyilik ver ve bizi ateş(cehennem) azabından koru.” (Bakara surei 201. ayet)
11-) “Ey Rabbimiz! Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme! Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet bizi bağışla, bize acı! Sen bizim mevlamızsın.Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.” (Bakara suresi 286. ayet)
12-) “Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır(kaydırma) ve şu kafir kavme karşı bize yardım et.” (Bakara suresi 250. ayet)
13-) “Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme.Bize katından bir rahmet bahşet.Şüphesiz sen bağışı en çok olansın.” (Âl-i İmran suresi 8. ayet)
14-) “Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve Müslüman olarak bizim canımızı al.” (A’raf suresi 126. ayet)
15-) “Rabbim günlüme ferahlık ver.İşimi bana kolaylaştır.Dilimdeki tutukluluğu çöz ki sözümü anlasınlar.” (Taha suresi 25, 26, 27 ve 28. ayetler)
16-) “Rabbim ilmimi artır.” (Taha suresi 114. ayet)
17-) “Rabbim beni tek başıma bırakma!” (Enbiya suresi 89. ayet)
18-) “Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle.” (Furkan suresi 74. ayet)
19-) “Ey Rabbimiz! Bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimselerin arasına kat.” (Şuara suresi 83. ayet)
20-) “Ey Rabbimiz! Ancak sana dayandık, içtenlikle yalnız sana yöneldik.Dönüş de ancak sanadır.” (Mümtehine suresi 4. ayet)
21-) “Ey Rabbim! Beni, bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kulların arasına kat.” (Neml suresi 19. ayet)
22-) “Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla.Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bulundurma! Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin.” (Haşr suresi 10. ayet)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir