Mescid-i nebevî’de kırk vakit namaz kılmanın hükmü nedir?

Posted by

Mescid-i nebevî’de kırk vakit namaz kılmanın hükmü nedir?

Hac ve umre ziyareti için Medine’de kılınan süre içinde beş vakit namazın Mescid-i Nebevî’de kılınmasına özen gösterilir. Hz. Peygamber, Mescid-i Nebevî’de kılınacak bir namazın, Mescid-i Haram hariç diğer mescitlerde kılınan bin namazdan daha faziletli olduğunu bildirmiştir (Buhârî, Fazlüs’s-salât, 1). Halk arasında Medine’de kırk vakit namaz kılmanın gerekli olduğu kanaati yaygın hale gelmiştir. Bunun dayanağı şu hadistir: “Kim benim şu mescidimde, bir tek vakit geçirmeksizin kırk vakit namaz kılarsa, kendisi için cehennemden berat ve azaptan kurtuluş yazılır. O kişi nifaktan da uzak olur.” (İbn Hanbel, xx, 40). Senet ve metin açısından bu rivayetin sıhhati tartışmalıdır. (Bkz. Elbânî, ed-Da’ife, I, 540) Fıkıh eserlerinde de Mescid-i Nebevî’de kırk vakit namazla ilgili vurgulu hükümler yer almamıştır. Buna göre Medine’de kalış zamanı yeterli olan kişilerin, sayı hesabı yapmaksızın Hz. Peygamberin (s.a.s.) mescidinde cemaatle namaz kılmaya devam etmeleri yerinde bir davranış olacaktır. Fakat organizasyon açısından daha kısa sürelerde kalmak zorunluluğu doğarsa, bu da anlayışla karşılanmalı ve kırk vakit kılamamanın bir eksiklik olacağı zannedilmemelidir.

Not: Alıntıdır (Diyanet takvimi 17. 07. 2020)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir