Maddi sıkıntıya düşüldüğü zaman okunacak dua

Posted by

Maddi sıkıntıya düşüldüğü veya işinde terslik yaşandığı zaman okunacak dua

“Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, Ya kadıyel hacet, Ya Kadıyel hacet, Ya Kadıyel hacet, Ya Kadıyel hacet, Ya Kadıyel hacet, Ya Kadıyel hacet. Allahümme eğnini bike ammen sivake ganiyyüğinini an külli hazin yed-u ila külli zahirin haklin ev batıne emrin ve belliğini muradi verfani fi derecetin müntahi ve eşhüdni vucud bil rüya vel surur bi ala sırrat tenzili ilen nihayeti vel cudi ilel bidayati hatta yenkatulin kelam ve tesküt hareketül enami ve tümha bi kati noktatil ayni ve yenübül vahidi anil isteyni. Allahümme yessir aleyye minel yüsri ellezi yessertehü ala keserin min ibadike ve eyyidni bizalike binurin şaşaani yahtafubihi basaru külli hasidin makamin vağnini ammen sivake gına sebete bihi fakri ileyke inneke entel ganiyyül hamid. Allahümme inni eselüke en tuğniye fakri ve tiyessiü emri ve tücbirü kesri ve en takdi haceti ve hiye keza keza.”

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir