Lütuf ve kereme ulaşmak için okunacak dua

Posted by

Cenab-ı Hakk’ın lütuf ve keremine ulaşmak için okunacak dua

Dua:
Yâ mahmudü felâ teblüğul evhamü külli künhi senaihi ve mecdihi
İlâhi isimlerden bir ism-i şerif de «El Mahmud» dur. Yani Cenâb-ı hudayı hakk; kendi zat ecelli ve alaşım kendi zatı âliyesine lâyık olan hamd ve sena ile ezelî hamd ve sena edici hamd el mutlak, zatında mah-mudu muhakkakdır.

Anlamı:
Ey bütün alemlerin tedbir umurları üzerine ızzu celâli satvetinin kibriyaı kemâli saltanatının adaleti ile tasarruf eden hakim, adil, celil, zülcelâlve ey mütekebbiri vezir padişahı bizeval! Fûyzatı hüküm ve fermanın mecrayı adl’dan alemlere câridir. Ve zayıf, hakir, biçare kullarına vaadi kerimin sadıktır.

Okunuş nedeni: Lütuf ve kereme ulaşmak için.

Günlük minimum okuma nedeni: 30

Fazileti:
1-) Okumayı adet edinene Cenab-ı Hakk lütuf ve kerem tezyin eder. Kişi herkes tarafından sevilir ve aleyhinde dedikodu yapılmaz.
2-) Halvete girerek perhizi kâmile ile 40 gün süreyle günde 5000 kere okursa gönlü parlak olur.
3-) Dua okunduğu gibi üzerinde de taşınırsa dilekleri kabul görür.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir