Liva

Posted by

Livâ:
1-) İdari; Sancak Osmanlı imparatorluğunun idari yapılanmasına dair bir terim olan sancak, Osmanlı devletinde bir bölge veya gelir getiren has.
2-) Askeri; Tugay.
3-) Askeri; Liva, iki alaydan oluşan askeri oluşum ve bu oluşumun kumandanına verilen ad.
4-) İdari; Eskiden kazadan büyük, vilayetten küçük yerleşim merkezi
5-) Hz. Peygambere (a.s.m.) ait sancak.

Liva ile ilgili hadis:
Ebû Saîd el-Hudrî (r.a), Hz. Peygamber (s.a.s)’in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Övünmek için söylemiyorum, ben Ademoğullarının efendisiyim! Kıyamet gününde ilk diriltilecek benim. Övünmek için söylemiyorum; ilk şefaat isteyen ve şefaati ilk kabul edilenim. Övünmek için söylemiyorum; kıyamet gününde hamd sancağı benim elimde olacaktır” (Tirmizî, Menâkıb, I; İbn Mâce, Zühd, 37; Dârimî, Mukaddime, 8; Ahmed b. Hanbel, I, 281, 295, III, 14, 4).

Liva ile ilgili kelimeler:
Livâü’l Hamd:
Hamd sancağı; kıyamet günü insanların altında toplanacakları sancak; Hz. Peygamber’in sancağı. Kıyamet günü övgü ve şeref Hz. Peygamber’e ait olacağı için, onun ümmetini toplayacağı sancağın ismi “Hamd sancağı” diye isimlendirilmiştir.
Livae: Sancak, âlem.
Mirliva: Liva kumandanı, tugay kumandanı, tuğgeneral.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir