Lian

Posted by

Liân (mulâane):
1-) Lanetleşme, biribirine lanet etme.
2-) Fıkıhta: Karısına delilsiz zina isnat eden kocanın bu iddiası üzerine kadı önünde karısı ile karşılıklı olarak dört defa yeminleşmeleri, beşincisinde ise yalan şahitlikleri halinde Allah’ın gazabını dilemeleri şeklindeki uygulama (Bunun sonunda kadın cezadan kurtulur ve boşanma gerçekleşir).

Lian ile ilgili ayetler:
1-) Nur suresi 6. ayet:
Arapça:
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ
Okunuşu:
Vellezıne yermune ezvacehüm ve lem yekül lehüm şühedaü illa enfüsühüm fe şehadetü ehadihim erbeu şehadatim billahi innehu le mines sadikıyn
Anlamı:
Eşlerine iftira atanlar, kendilerinden başka tanıkları yoksa o zaman onların her birinin tanıklığı, kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna dair dört defa Allah’ı tanık tutmasıdır.
2-) Nur suresi 7. ayet:
Arapça:
وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ
Okunuşu:
Vel hamisetü enne la’netellahi aleyhi in kane minel kazibın
Anlamı:
Beşincide de, eğer yalan söyleyenlerden ise, Allah’ın lanetinin kendisi üzerine olmasını dilemesidir.
3-) Nur suresi 8. ayet:
Arapça:
عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ
Okunuşu:
Ve yedraü anhel azabe en teşhede erbea şehadatim billahi innehu le minel kazibın
Anlamı:
Kadının, dört kez “Billahi o kesinlikle yalancıdır.” şeklinde Allah’a tanıklık etmesi ondan cezayı kaldırır.
4-)Nur suresi 9. ayet:
Arapça:
وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ
Okunuşu:
Vel hamisete enne ğadabellahi aleyha in kane mines sadikıyn
Anlamı:
Ve beşinci kez eğer o doğru söyleyenlerden ise Allah’ın gazabının kendisinin üzerine olmasını diler.

Lian ile ilgili hadisler:
1-) Hz. Peygamber bir hadisinde şöyle buyurmuştur:
“Mulâane yapanlar artık sonsuza kadar bir araya gelemez.” (eş-Şevkânî, Neylül-Evtâr, VI, 271).
2-) İbnu Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor:
“Resûlullah aleyhissalatu vesselam Üveymir el-Aclani ile hanımı arasında lian uyguladı. Hanımı bu sırada hamile idi.” (Nesai, Talak 36, (6,171).

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir