Leyle

Posted by

leyle (leyl):
1-) Bir gece, bir tek gece.
2-) Gece.

Leyl ile ilgili kelimeler:
Leyle-i Berât: Arabi aylarından şabanın on beşinci gecesi
Leyle-i Kadr (Kadir gecesi): Ramazanın yirmi yedinci gecesi.
Leyle-i Mi’râc (Miraç gecesi): Hz. Muhammed (Alehisselâm)’in göğe çıktığı gece, kamer aylarından receb’in yirmi yedisine rastlayan kandil gecesidir.
Leyle-i Regâib (Rağbetler gecesi): Hz. Amine’nin Hz. Muhammed (Alehisselâm)’e gebe kaldığı kamer aylarından receb’in ilk cuma ve kandil gecesidir.
Leyle-i İsrâ: Mübarek gecelerden Mi’rac gecesi.
leyle-i bedr: Ayın on dördüncü gecesi.
leyle-i erbaa: Çarşamba gecesi!
leyle-i hâmûş: Susmuş gece.
leylet-ül-arûs: Hz. Mevlana’nın ahirete intikali günü hatırası olarak yapılan tören.
leylet-ül-isrâ: Mîrac gecesi, (bkz.: leyle-i mirâc).
leyle-i süveyda: Gece karanlığı. Geceye benzeyen siyahlık.
Gasak-ul leyl: Gecenin ilk karanlığı.
Hatıb-ı leyl:
1-) Geceleyin odun toplayan kimse.
2-) Mecazi Manasız ve saçma sapan sözler konuşan adam.
İhya-yi leyl: Geceyi ibadetle geçirmek.
Leyl-i dimağ: Dimağın bozukluğu. Zihnin iyi çalışmaması.
Leyl-i münevver: Gündüze benzeyen gece. Nurlanmış gece.
Leyl-i serd: Soğuk gece.
Leyl-i târık: Karanlık gece.
Leyl ü nehar: Gece ve gündüz.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir