Lahn

Posted by

Lahn:
1-) Kuran’ı hatalı olarak okumak. Hata etmek, doğrudan sapmak.
2-) Tecvit ilminde, tecvit kaidelerine uymamaktan doğan okuyuş hatası.
3-) Teganni, sesi musiki perdelerine uydurmak için, mana bozulacak şekilde, harfleri ve kelimeleri değiştirerek, sesi alçaltıp, yükselterek, çeneyi oynatarak okumak.
4-) kaideye uygun ve güzel ses, nağme, ezgi, birden ziyade sesin yan yana gelerek meydana getirdiği müzik cümlesi.
5-) ahenk.
6-) lügat; dil.

Lahn ile ilgili ayet:
1-) Müzzemmil suresi 4. ayet:
Arapça:
أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا
Okunuşu:
Ev zid ‘aleyhi ve rettililkur’ane tertiylen.
Anlamı:
Yahut buna biraz ekle. Kuran’ı ağır ağır, tane tane oku.

Lahn ile ilgili kelimeler:
Lahn-ı Celî: Açık ve herkesin bildiği tecvit hatası.
Lahn-ı Hafî: Gizli hata olup, ancak tecvit ilmi ile uğraşanlar bilir.
Lâhn-i inkisar: Kırılma sesi, kırgınlık nağmesi.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir